Podsumowanie projektu Dostępność Plus w UDSK

Zdjęcie przedstawia logo programu Dostępność Plus na którym znajdują3 osoby w tym jedna na wózku inwalidzkim w żółtej otoczce przypominającej granicę Polski oraz szary napis Dostępność i żółty napis Plus

W naszym Szpitalu zakończył się program Dostępność Plus dla Zdrowia. Miał on na celu poprawę dostępności infrastruktury UDSK dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Za pozyskane środki udało nam się przede wszystkim wymienić w bloku Poradni Specjalistycznych dwie małe i bardzo stare windy na jedną dużą, spełniającą standardy dostępności. Wprowadziliśmy też system kolejkowy, którego celem jest usprawnienie pracy rejestracji poradni. W ramach systemu kolejkowego zakupiliśmy kioski biletowe oraz monitory zbiorcze i gabinetowe.

Poza tym, został kupiony sprzęt, który trafił do rejestracji, poradni oraz do klinik, min.:

  • 5 łóżek elektrycznych
  • 2 łóżka pediatryczne do OIT
  • 5 wag niemowlęcych
  • waga najazdowa do ważenia pacjentów na wózkach
  • 9 pętli indukcyjnych dla osób niedosłyszących
  • analizator masy ciała
  • słuchawki do telefonicznej rejestracji pacjentów
  • telefony komórkowe
  • laptopy

Personel naszego Szpitala został przeszkolony z języka prostego, komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami, zatrudniania osób ze szczególnymi potrzebami,  kompetencji cyfrowych oraz redakcji dokumentów.

Pięć osób ukończyło kurs Polskiego Języka Migowego na poziomie A1.

Na ścianach przed wejściem do każdej Kliniki wiszą monitory, wyświetlające ważne informacje dotyczące Szpitala i Kliniki.

W ramach programu Dostępność Plus powstała również nasza nowa strona internetowa w pełni dostępna dla osób słabowidzących i niewidomych.