UDSK otrzymało dofinansowanie w ramach Programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027

Mapa wschodnich województw Polski i zachodnich Ukrainy na niebieskim tle z napisem Program Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027

15 grudnia 2023 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027.

Komitet wybrał projekty, które uzyskają wsparcie z w/w programu.

Członkowie Komitetu zdecydowali, że przedsięwzięcie naszego szpitala pt. „Dzieci są przyszłością – inwestycje na rzecz poprawy jakości i dostępności usług medycznych w szpitalach dziecięcych w Białymstoku i Mukaczewie” otrzyma dofinansowanie w kwocie 2 498 850,95 euro.

Z przyznanych środków zostaną zakupione:

  • USG wysokiej klasy
  • Echokardiograf USG
  • USG do poradni preluksacyjnej
  • Zautomatyzowany mobilny system elektronicznej dokumentacji parametrów funkcji życiowych pacjenta
  • Zestaw holterów telemetrycznych ECG z oprogramowaniem do zdalnego monitorowania  stanu pacjenta
  • Kardiomonitory mobilne
  • Modernizacja i doposażenie serwerowni
  • Modernizacja i wyposażenie szpitalnego Systemu Magazynowania Danych (Macierze Dyskowe)
  • Integracja Elektronicznej Karty LZnieczuleń (EKZ) i Elektronicznej Karty Intensywnej Terapii (EKIT) ze szpitalnym komputerowym systemem medycznym HIS
  • Stanowiska komputerowe

Instytucją zarządzającą programu jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Więcej informacji na temat Programu: Program Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027.