Rozstrzygnięcie konkursu „Zdrowa Przyszłość – Inspiracje 2023″

Profesor Artur Bossowski z dyplomem pozujący na tle logo konkursu

Szanowni Państwo,

5 października w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie odbyła się uroczysta gala, na której nastąpiło rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu „Zdrowa Przyszłość – Inspiracje 2023″. 

Wzorem lat ubiegłych w Konkursie nagrodzone zostały osoby, organizacje pozarządowe oraz firmy i szpitale, które w mijającym roku szczególnie zasłużyły się dla krzewienia nowych idei, rozwiązań i technologii, wpływając na zdrowie, komfort życia oraz ochronę środowiska, w którym żyjemy. 

Nagrody „Zdrowa Przyszłość – Inspiracje 2023″ zostały przyznane w 7 głównych kategoriach: 

  1. Innowacje w szpitalu – medycyna – nowatorskie metody leczenia
  2. Innowacyjny szpital – zarządzanie 
  3. Bezpieczeństwo i redukcja zdarzeń niepożądanych, ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń szpitalnych 
  4. Profilaktyka i popularyzacja zdrowego stylu życia 
  5. Działania na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia pracowników 
  6. Nowatorskie rozwiązania, produkty i usługi poprawiające jakość życia, zdrowia, dostęp do usług 
  7. Działania na rzecz ochrony zdrowia i środowiska naturalnego 

Mamy zaszczyt poinformować, że w kategorii: 

„Profilaktyka i popularyzacja zdrowego stylu życia” 5 miejsce zajął projekt naszej Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii Prewencyjne badanie populacyjne wczesnego wykrywania cukrzycy typu 1 u dzieci w okresie bezobjawowym w województwie podlaskim”.

Serdecznie gratulujemy Panu Prof. Arturowi Bossowskiemu i całej Klinice Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii i życzymy dalszych sukcesów! 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami:

https://www.szpitalprzyszlosci.pl/nagrody-inspiracje