35 lat Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego

Dziś, 4 października nasz Szpital obchodzi mały jubileusz.

Tego dnia, 1988 roku swojego pierwszego pacjenta przyjęła Przykliniczna Przychodnia Dziecięco-Młodzieżowa.

Te datę uznaje się za początek działalności Szpitala. Uroczyste otwarcie obiektu miało miejsce podczas rozpoczęcia roku akademickiego w Akademii Medycznej w Białymstoku, w dniu 1 października 1988 roku.

Cztery lata później, 6 października 1992, Szpital uruchomiono pierwszy oddział szpitalny, którym była III Klinika Chorób Dzieci.

Budowa Szpitala, który początkowo nosił nazwę Dziecięcego Szpitala Klinicznego trwała wiele lat. Pomysł powstał jeszcze na początku lat 70-tych XX w. Wtedy też podjęto pierwsze działania, przede wszystkim zaczęto zbierać fundusze.

Uroczystość położenia kamienia węgielnego pod budowę Szpitala dziecięcego odbyła się podczas inauguracji roku akademickiego w Akademii Medycznej, w dniu 1 października 1981 roku.

W kolejnych latach trwała budowa i wyposażanie Szpitala z sukcesywnym powoływaniem nowych komórek organizacyjnych. Ostatecznie inwestycja została zakończona dopiero po trzynastu latach, w roku 2002.

Początkowo zakładano czas trwania budowy na 56 miesięcy, ostatecznie trwała ona 21 lat.