Personel Zakładu Laboratoryjnej Diagnostyki Pediatrycznej