Personel Zakładu Laboratoryjnej Diagnostyki Pediatrycznej

Diagności laboratoryjni

 • dr hab. n. med. Beata Żelazowska – Rutkowska – specjalista w dziedzinie laboratoryjnej diagnostyki medycznej
 • dr n. med. Katarzyna Hryniewicz – specjalista w dziedzinie laboratoryjnej diagnostyki medycznej
 • dr n. med. Katarzyna Janicka – specjalista w dziedzinie laboratoryjnej diagnostyki medycznej
 • dr n. med. Edwina Kasprzycka – specjalista w dziedzinie laboratoryjnej diagnostyki medycznej
 • dr n. med. Alicja Koput – specjalista w dziedzinie laboratoryjnej diagnostyki medycznej
 • dr n. med. Katarzyna Kozłowska – specjalista w dziedzinie laboratoryjnej diagnostyki medycznej
 • dr n. med. Magdalena Sienkiewicz – specjalista w dziedzinie laboratoryjnej diagnostyki medycznej
 • dr n. med. Janusz Żak – specjalista w dziedzinie laboratoryjnej diagnostyki medycznej
 • dr n. o zdrowiu Agnieszka Borsuk – specjalista w dziedzinie laboratoryjnej diagnostyki medycznej
 • mgr Justyna Trochim – specjalista w dziedzinie laboratoryjnej diagnostyki medycznej
 • mgr Małgorzata Wojtkowska – specjalista w dziedzinie laboratoryjnej diagnostyki medycznej
 • mgr Katarzyna Leszko – diagnosta laboratoryjny, w trakcie specjalizacji
 • mgr Magdalena Łozowicka – diagnosta laboratoryjny, w trakcie specjalizacji

Technicy analityki medycznej

 • Elżbieta Szarejko – st. technik analityki medycznej
 • Elżbieta Łapińska– st. technik analityki medycznej
 • Ewa Jemielity – st. technik analityki medycznej
 • Jolanta Chmielewska – st. technik analityki medycznej
 • Cecylia Bernacka – st. technik analityki medycznej
 • Hanna Łopato – st. technik analityki medycznej
 • Marta Potocka – st. technik analityki medycznej
 • Barbara Czołpińska – st. technik analityki medycznej
 • Małgorzata Dec – st. technik analityki medycznej
 • Agata Czołpińska – st. technik analityki medycznej
 • Grażyna Piekart – st. technik analityki medycznej
 • Grażyna Szymańska – Zając – st. technik analityki medycznej
 • Beata Zimnoch – st. technik analityki medycznej

Pozostały personel

 • mgr inż. Anna Adamska – sekretarka medyczna