Pracownicy Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii uczestniczyli w Europejskim Spotkaniu Towarzystwa Endokrynologii Dziecięcej ESPE w Hadze

Zdjęcie przedstawia pracowników Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii na tle plakatu Endokrynologii Dziecięcej ESPE w Hadze

Asystenci Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii wraz z Prof. dr hab. Arturem Bossowskim uczestniczyli w Europejskim Spotkaniu Towarzystwa Endokrynologii Dziecięcej ESPE w Hadze w terminie 21-23.09.2023r. mając możliwość przedstawić 9 prac naukowych w tym 2 prezentacje ustne w głównych sesjach klinicznych: 

  • Prof. dr hab. Artur Bossowski w sesji diabetologicznej 3 Screen ICA ELISA–A new tool to identify pre-clinical diabetes in first-degree relatives of patients with type 1 diabetes (pre-d1abetes study)”
  • Pani dr Hanna Borysewicz – Sańczyk w sesji tyreologicznej “Application of Shear Wave Elastography (SWE) in the ultrasound evaluation of thyroid nodules in children and adolescents”
  • Pozostali asystenci lek. Karolina Stożek i lek. Justyna Michalak prezentowały doniesienia z zakresu immunologii w chorobach tarczycy.

Ważnym podkreślenia jest fakt iż na 800 prezentacji plakatowych nasz poster o tytule “Prevalence of selected polymorphisms of Il7R, CD226, CAPSL and CLEC16A genes in children and adolescents with autoimmune thyroid diseases” znalazł się wśród 20 najlepszych prezentacji plakatowych.