Podsumowanie Konferencji Dziecko w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Zdjęcie przedstawia Doktora Witolda Olańskiego, Kierownika szpitalnego oddziału ratunkowego UDSK w Białymstoku, który wita gości na konferencji dziecko w SOR.