Podsumowanie Konferencji Dziecko w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Zdjęcie przedstawia Doktora Witolda Olańskiego, Kierownika szpitalnego oddziału ratunkowego UDSK w Białymstoku, który wita gości na konferencji dziecko w SOR.

W dniach 15-17 września 2023r. w Piszu, w hotelu Joseph Conrad odbyła się konferencja naukowa zatytułowana: „Dziecko w szpitalnym oddziale ratunkowym”. Była drugą edycją konferencji o tym samym tytule. Pierwsza odbyła się w 2016 roku. Początkowo planowana liczba uczestników wynosiła 140 osób, ostatecznie udział w konferencji wzięło 170 osób. Większość uczestników stanowili lekarze różnych specjalności, w tym duża grupa lekarzy rezydentów. Lekarze reprezentowali ośrodki medyczne z: Podlasia, Wrocławia, Poznania, Olsztyna, Opola, Pabianic, Pisza. Ponadto w konferencji udział wzięli ratownicy medyczni, pielęgniarki i rejestratorki medyczne.

Organizatorami Konferencji były: Klinika Medycyny Ratunkowej Dzieci Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Szpitalny Oddział Ratunkowy UDSK w Białymstoku, Polskie Towarzystwo Pediatryczne – Oddział w Białymstoku, Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku. Patronat honorowy konferencji objęli: Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Prezydent Miasta Białegostoku, Marszałek Województwa Podlaskiego, Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku.

Główni sponsorzy konferencji to: Marszałek Województwa Podlaskiego, Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku, firmy ubezpieczeniowe – PZU S.A. (sfinansowane ze środków prewencyjnych), Prudential, firmy farmaceutyczne- Adamed, Sun-Farm, firmy – Volvo, Lukanowa Construction, KGHM.

Konferencja została otwarta przez głównego organizatora, Kierownika SOR UDSK Dr Witolda Olańskiego. Kolejno głos zabierali: Prorektor ds. Klinicznych Prof. Janusz Dzięcioł, Dyrektor UDSK w Białymstoku Prof. Anna Maria Wasilewska, Konsultant Krajowy Medycyny Ratunkowej Prof. Robert Ładny, Konsultant Wojewódzki Medycyny Ratunkowej Dr Marzena Wojewódzka–Żelazniakowicz, Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku Dr Henryk Grzesiak. Podkreślono rolę osób jak i instytucji będących patronami honorowymi konferencji oraz wkład firm sponsorujących przedsięwzięcie.

W trakcie trzech dni trwania konferencji wygłoszono 25 referatów o bardzo zróżnicowanej tematyce medycznej. Zwrócono szczególną uwagę na aspekty praktyczne w codziennej pracy personelu medycznego, z pacjentami w szpitalnych oddziałach ratunkowych. Każde wystąpienie było wzbogacone prezentacją multimedialną. Uczestnicy konferencji zadawali szereg pytań do prelegentów poszczególnych wystąpień. W przerwach wystąpień pokazywano filmy promujące województwo podlaskie. Każdy z uczestników otrzymał szereg materiałów drukowanych z: programem konferencji, streszczeniami poszczególnych wystąpień, ponadto każdy uczestnik otrzymał identyfikator i certyfikat potwierdzające udział, oraz materiały promujące miasto Białystok, jak i województwo podlaskie.

W każdym dniu konferencji odbywały się zajęcia turystyczne, sportowe (spływ kajakowy, zawody rowerowe, wycieczki piesze po Puszczy Piskiej). Ponadto odbyła się uroczysta kolacja oraz wycieczka statkiem po jeziorach mazurskich.

Partnerzy Konferencji:

Zapraszamy do odwiedzenia profilu partnera Konferencji: strona internetowa Urzędu Marszałkowskiego profil Urzędu Marszałkowskiego w social mediach