Wsparcie rozwoju naukowego Członków OB.PTP

Szanowni Państwo,

informujemy, że na podstawie  Regulaminu Promocji Rozwoju Członków OB.PTP istnieje możliwość uzyskania wsparcia finansowego udzielanego przez Oddział Białostocki Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego (OB.PTP) jego Członkom celem promocji rozwoju naukowego w postaci udziału w wydarzeniach naukowo- szkoleniowych tj. konferencja/ zjazd/ sympozjum.