Elektroniczne opłaty członkowskich składek

Zarząd PTP podjął decyzję o wprowadzeniu elektronicznego opłacania składek, począwszy od składek za rok 2024. Pozwoli to na uproszczenie zarówno regulowania przez członków należności wobec PTP, ale również ułatwi weryfikację przynależności do PTP, zapewni właściwe rozliczenia z oddziałami terenowymi i rozwiąże problem nie dostarczania prenumeraty czasopism do aktywnych członków PTP. W grudniu funkcjonalność opłacania składek zostanie udostępniona w bazie danych członków PTP. Prosimy nie opłacać składek za rok 2024 na konta oddziałów terenowych. O postępie prac nad tym projektem będziemy Państwa informować na bieżąco.

W związku z tym zwracamy się z prośbą o uregulowanie zaległych składek członkowskich PTP do roku 2023 włącznie.

Rzetelność w dokonywaniu opłat członkowskich daje nam większe możliwości w organizowaniu spotkań i posiedzeń OB. PTP.