Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej organizatorem kursu z zakresu chirurgii wad klatki piersiowej

Zdjęcie przedstawia przybory lekarskie: stetoskop, strzykawki, lupę