Darowizny otrzymane w 2023 roku

Dwie dłonie ułożone w znak serca

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku na podstawie art. 18 ust. 1e pkt 2 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych informuje, że w 2023 roku otrzymał darowizny, określone w art. 18 ust.1e pkt 1 ww. ustawy, przeznaczone na cele ochrony i promocji zdrowia w wysokości 6 154 082,14 zł, w tym darowizny otrzymane od osób prawnych według kryterium określonego w wymienionej ustawie:

L.p.Nazwa i adres darczyńcy  Wartość darowizny w zł.
1Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy  02-738 Warszawa ul. Dominikańska 19c5 553 007,49
2Fundacja ENEA 60-198 Poznań ul. Pastelowa 820 000,00
3Fundacja KIDS Klub Innowatorów Dziecięcych Szpitali 00-801 Warszawa ul. Chmielna 7337 465,00
5Fundacja Pomóż Im na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci 16-010 Sochonie ul. Sosnowa 3154 101,61
6Fundacja Bajkowa Fabryka Nadziei 15-740 Białystok ul. Antoniukowaka 15b/4345 000,00
7Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy UNICEF 01-797 Warszawa ul. Powązkowska 44C131 834,73
 Razem5 941 408,83