Pandusia Danusia już jest!

Zdjęcie przedstawia dr Małgorzatę Sawicką-Żukowską oraz lek. Annę Krętowską-Grunwald trzymające w rękach maskotki Danusi Pandusi

Projekt ,,Danusia Pandusia oswaja wkłucie centralne – zabawka edukacyjna przeznaczona dla dzieci leczonych z powodu choroby nowotworowej z wykorzystaniem cewników oraz portów naczyniowych”, którego autorkami są dr Małgorzata Sawicka-Żukowska oraz lek. Anna Krętowska-Grunwald został sfinalizowany.

Danusia jest przytulanką i pierwszym w Polsce narzędziem edukacyjnym, które ma za zadanie pomóc dzieciom z nowotworami zrozumieć zasady działania dojść centralnych, zredukować lęk związany z procedurą i pomóc przejść przez najtrudniejszy okres leczenia.

Celem inicjatorek jest przekazanie każdemu dziecku w Polsce z rozpoznaną chorobą nowotworową maskotki Pandusi Danusi, która będzie jego towarzyszką w trudnym czasie terapii.