Szkolenie RKO w UDSK

Zdjęcie przedstawia ćwiczenia na fantomie z zakresu resuscytacji

147 pracowników naszego szpitala bierze udział w szkoleniach z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w standardzie BLS. Szkolenia rozpoczęły się 07 maja i potrwają 2 dni. Prowadzone są w małych, dwudziestoosobowych grupach i mają formułę wykładu połączonego z  ćwiczeniami praktycznymi.

Aspekt teoretyczny zajęć obejmuje zagadnienia programowe w oparciu o wytyczne Polskiej Rady Resuscytacji, natomiast praktyczny odbywa się z zastosowaniem fantomu i symulatorów defibrylatorów. Instruktaż prowadzi Tymoteusz Jaroń, pielęgniarz ratunkowy, który na co dzień pracuję w zespołach ratownictwa medycznego.

Szkolenia finansowane są w ramach wsparcia otrzymanego z Województwa Podlaskiego.