szybki kontakt
tel. +48 85 745 05 00

PN-7/18/29

Przedmiot zamówienia:

Dostawy odczynników i materiałów zużywalnych  oraz wyrobów medycznych do receptury szpitalnej

Rodzaj zamówienia:
dostawa

Termin składania ofert:
31.10.2018 r. godz. 10.00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 3 (JEDZ)

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Wyjaśnienia do SIWZ

Wyjaśnienia do SIWZ 2

Wyjaśnienia do SIWZ 3

Wyjaśnienia do SIWZ 4

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie Postępowania w pakietach

Wybór Oferty

NOWE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PACJENTÓW W UDSK W ZWIĄZKU Z COVID-19KLIKNIJ ABY SIĘ ZAPOZNAĆ