szybki kontakt
tel. +48 85 745 05 00

Zamówienia publiczne

Sekcja Zamówień Publicznych

tel./fax: 85 74-50-595

e-mail: zp@udsk.pl

Klauzula Informacyjna dla uczestników postępowań o zamówienia publiczne: >>> otwórz >>>

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych: >>> otwórz >>>

Zapytania ofertowe: >>> otwórz >>>

Przedmiot ofertyTermin składania ofert
ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ: w celu oszacowania przedmiotu zamówienia:
- Analizę dotychczasowej dokumentacji posiadanej przez UDSK.
- Projekt technologii medycznej dla przebudowy i dostosowania do wymagań technicznych i prawnych.
- Analizę stanu spełnienia wymogów ppoż wraz z przygotowaniem koncepcji.
28.01.2020
ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ: w celu oszacowania przedmiotu zamówienia:
- Wykonanie instalacji przyzywowej cyfrowej firmy Schima w Klinikach: Chirurgii oraz Ortopedii
- Uzupełnienie istniejącej instalacji przyzywowej typu Schima o dodatkowe punkty przyzywowe w Klinice Neurologii.
- Uzupełnienie istniejącej instalacji przyzywowej typu ABB o dodatkowe punkty przyzywowe w Klinice Zakaźnej.
10.12.2019
ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ: w celu oszacowania przedmiotu zamówienia - Usługa bieżącego sprzątania placu zewnętrznego i utrzymania terenów zielonych Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku.
29.11.2019
Zapytanie o informację cenową w celu oszacowania przedmiotu zamówienia jakim jest:
1.Wykonanie stopnia wykorzystania resusu dźwigów(urządzeń transportu bliskiego do 25 lat).
2. Wykonanie badania specjalnego dźwigów(urządzeń transportu bliskiego powyżej 25 lat).
3. UTB do 25 lat - 7szt, UTB powyżej 25 lat - 10szt.
29.11.2019
Zapytanie ofertowe o pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn: "Roboty budowlane polegające na przebudowie i modernizacji tarasu spacerowego przy Klinice Onkologii i Hematologii i Klinice Obserwacyjno Zakaźnej oraz przebudowie i modernizacji elewacji pod tarasem"
07.06.2019
Zapytanie o informacje cenową – Opracowanie dostosowania do obowiązujących przepisów Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Kliniczny im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku w zakresie wymogów medycznych, sanitarnych, technicznych , energetycznych, ppoż. oraz przygotowanie Szpitala do świadczenia usług medycznych w ramach nowoczesnych rozwiązań technologicznych.
06.06.2019
Zapytanie o informacje cenową – Dostawa 1 sztuki: Lupa zabiegowa na czepcu nagłownym wraz z oświetleniem
31.05.2019
Zapytanie o informacje cenową – Dostawa aparatu do hemodializy AK98 BIO VERSION lub odpowiedników pozwalających na prowadzenie zabiegów hemodializy
13.05.2019
Zapytanie o informacje cenową – Dostawa, wymiana i uruchomienie baterii akumulatorów zasilacza UPS sieci komputerowej.
15.03.2019
Zapytanie o informacje cenową – dostawa 2 sztuk defibrylatorów
20.02.2019
Zapytanie o informacje cenową – dostawa jednego aparatu do EKG
19.02.2019
Zapytanie o informacje cenową – dostawa 3 sztuk kardiomonitorów do badań klasyfikacyjnych w systemie Triage (E.D).
12.02.2019
Zapytanie o informacje cenową – dostawa 2 sztuk defibrylatorów ZOLL Series R
12.02.2019
Zapytanie o informacje cenową – serwis i licencje MEDOK firmy ELMI
09.01.2019
Zapytanie o informacje cenową – doposażenie stabilizatorów
22.12.2018
Zapytanie o informację cenową - Dostawa i montaż urządzenia do zwalczania Legionelli w ciepłej wodzie użytkowej18.12.2018
Oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2018 i 2019 rok26.10.2018
Zapytanie o informacje cenową - serwis i nadzór autorski oprogramowania CliniNET w UDSK12.10.2018
Zapytanie o informacje cenową - serwis i nadzór autorski oprogramowania CliniNET w UDSK28.09.2018
Zapytanie o informację cenową - Dostawa kompaktowej diatermii chirurgicznej przeznaczonej do wykonania drobnych zabiegów chirurgicznych24.08.2018
Zapytanie o informacje cenową - dostawa i montaż klimatyzatorów28.02.2018
Zapytanie o informacje cenową - wykonanie badań i pomiarów ochrony
przeciwporażeniowej urządzeń i instalacji elektrycznych
15.02.2018
Zapytanie o informacje cenową – nadzór inwestorski
16.02.2018
Zapytanie o informacje cenową - wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej
28.04.2017
Zapytanie o informacje cenową - wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej
13.01.2017

Ogłoszenia o przetargach:

PN–2/20/1 „Dostawy leków, zestawów do dializ i diety do żywienia dojelitowego pacjentów w warunkach domowych”

Comments

 1. ŁD

  Termin składania ofert: 17-02-2020


PN–1/20/20 „Dostawy materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń komputerowych i biurowych”

Comments

 1. ŁD

  Termin składania ofert: 24.01.2020 r. godz. 10:00


PN-42-19-27 „Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń Centralnej Sterylizatorni w UDSK”

Comments

 1. ŁD

  Termin składania ofert: 30.12.2019 r. godz. 10.0017.01.2020 r. godz. 10.00 21.01.2020 r. godz. 10.00


PN-35/19/1 „Dostawa leków, materiałów okulistycznych i preparatów stomatologicznych oraz substancji recepturowych”

Comments

 1. ŁD

  Termin składania ofert: 07.01.2020 r. o godz. 10.00


PN-39/19/27 „Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń Centralnej Sterylizatorni w UDSK”

Comments

 1. ŁD

  Termin składania ofert: 11.12.2019 r. godz. 10.00


PN-37/19/27 „Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń Centralnej Sterylizatorni w UDSK”

Comments

 1. ŁD

  Termin składania ofert: 15.11.2019 r. godz. 10.00


Pn-31/19/1 „Dostawy leków, diet do żywienia dojelitowego i materiałów okulistycznych do Apteki Szpitalnej”

Comments

 1. ŁD

  Termin składania ofert: 14.10.2019 r. godz. 10.00


PN–19/19/2 „Dostawy opatrunków”

Comments

 1. ŁD

  Termin składania ofert: 03.09.2019 r. godz. 10:00


PN-14/19/29 Dostawy implantów stosowanych w korekcji deformacji kręgosłupa oraz w leczeniu operacyjnym urazów kręgosłupa

Comments

 1. ŁD

  Termin składania ofert: 07.05.2019 r. godz. 10.00


Zobacz Ogłoszenia Archiwalne