szybki kontakt
tel. +48 85 745 05 00

Zamówienia publiczne

Sekcja Zamówień Publicznych

tel./fax: 85 74-50-595

e-mail: zp@udsk.pl

Klauzula Informacyjna dla uczestników postępowań o zamówienia publiczne: >>> otwórz >>>

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych: >>> otwórz >>>

Zapytania ofertowe: >>> otwórz >>>

Przedmiot ofertyTermin składania ofert
Zapytanie ofertowe o pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn: "Roboty budowlane polegające na przebudowie i modernizacji tarasu spacerowego przy Klinice Onkologii i Hematologii i Klinice Obserwacyjno Zakaźnej oraz przebudowie i modernizacji elewacji pod tarasem"
07.06.2019
Zapytanie o informacje cenową – Opracowanie dostosowania do obowiązujących przepisów Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Kliniczny im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku w zakresie wymogów medycznych, sanitarnych, technicznych , energetycznych, ppoż. oraz przygotowanie Szpitala do świadczenia usług medycznych w ramach nowoczesnych rozwiązań technologicznych.
06.06.2019
Zapytanie o informacje cenową – Dostawa aparatu do hemodializy AK98 BIO VERSION lub odpowiedników pozwalających na prowadzenie zabiegów hemodializy
13.05.2019
Zapytanie o informacje cenową – Dostawa, wymiana i uruchomienie baterii akumulatorów zasilacza UPS sieci komputerowej.
15.03.2019
Zapytanie o informacje cenową – dostawa 2 sztuk defibrylatorów
20.02.2019
Zapytanie o informacje cenową – dostawa jednego aparatu do EKG
19.02.2019
Zapytanie o informacje cenową – dostawa 3 sztuk kardiomonitorów do badań klasyfikacyjnych w systemie Triage (E.D).
12.02.2019
Zapytanie o informacje cenową – dostawa 2 sztuk defibrylatorów ZOLL Series R
12.02.2019
Zapytanie o informacje cenową – serwis i licencje MEDOK firmy ELMI
09.01.2019
Zapytanie o informacje cenową – doposażenie stabilizatorów
22.12.2018
Zapytanie o informację cenową - Dostawa i montaż urządzenia do zwalczania Legionelli w ciepłej wodzie użytkowej18.12.2018
Oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2018 i 2019 rok26.10.2018
Zapytanie o informacje cenową - serwis i nadzór autorski oprogramowania CliniNET w UDSK12.10.2018
Zapytanie o informacje cenową - serwis i nadzór autorski oprogramowania CliniNET w UDSK28.09.2018
Zapytanie o informację cenową - Dostawa kompaktowej diatermii chirurgicznej przeznaczonej do wykonania drobnych zabiegów chirurgicznych24.08.2018
Zapytanie o informacje cenową - dostawa i montaż klimatyzatorów28.02.2018
Zapytanie o informacje cenową - wykonanie badań i pomiarów ochrony
przeciwporażeniowej urządzeń i instalacji elektrycznych
15.02.2018
Zapytanie o informacje cenową – nadzór inwestorski
16.02.2018
Zapytanie o informacje cenową - wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej
28.04.2017
Zapytanie o informacje cenową - wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej
13.01.2017

Ogłoszenia o przetargach:

Pn-31/19/1 „Dostawy leków, diet do żywienia dojelitowego i materiałów okulistycznych do Apteki Szpitalnej”

Comments

 1. ŁD

  Termin składania ofert: 14.10.2019 r. godz. 10.00


PN–33/19/18 „Dostawa druków medycznych”

Comments

 1. ŁD

  Termin składania ofert: 05.09.2019 r. godz. 11.00


PN–32/19/20 „Dostawy materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń komputerowych i biurowych”

Comments

 1. ŁD

  Termin składania ofert: 19.08.2019 r. godz. 10:00 21.08.2019 r. godz. 10:00


PN–19/19/2 „Dostawy opatrunków”

Comments

 1. ŁD

  Termin składania ofert: 03.09.2019 r. godz. 10:00


PN-28/19/18 „Dostawy druków medycznych oraz papierów do EKG, USG itp.”

Comments

 1. MD

  Termin składania ofert: 01.08.2019 r. godz. 10:00


PN–29/19/10 Dostawa Zestawu endoskopów

Comments

 1. MD

  Termin składania ofert: 02.08.2019 r. godz. 10:00


PN–25/19/13 Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego dla UDSK

Comments

 1. ŁD

  Termin składania ofert: 16.07.2019 r. godz. 10:00 02.08.2019 r. godz. 10:30 19.08.2019 r. godz. 10:00 19.08.2019 r. godz. 10:00 05.09.2019 r. godz. 10:00


PN–17/19/29 Dostawy środków czystościowo- higienicznych, pieluszek jednorazowych oraz pieluchomajtek

Comments

 1. ŁD

  Termin składania ofert: 10.06.2019 r. godz. 10:00


Zobacz Ogłoszenia Archiwalne