szybki kontakt
tel. +48 85 745 05 00

Zamówienia publiczne

Sekcja Zamówień Publicznych

tel./fax: 85 74-50-595

e-mail: zp@udsk.pl

Klauzula Informacyjna dla uczestników postępowań o zamówienia publiczne: >>> otwórz >>>

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych: >>> otwórz >>>

Zapytania ofertowe: >>> otwórz >>>

Przedmiot ofertyTermin składania ofert
ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ: W celu oszacowania przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych art. 32 ust. 1 Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku ul. J. Waszyngtona 17, zwraca się z prośbą o przedstawienie szacunkowej wyceny przedmiotu zapytania w celu uzyskania wiedzy odnośnie kosztów zrealizowania zadania, jakim jest modernizacja węzła sanitarnego ( łazienki , łazienki dla niepełnosprawnych, przedsionka) na oddziale Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku zgodnie z załączonymi przedmiarami.
20.02.2020
ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ: w celu oszacowania przedmiotu zamówienia:
- Analizę dotychczasowej dokumentacji posiadanej przez UDSK.
- Projekt technologii medycznej dla przebudowy i dostosowania do wymagań technicznych i prawnych.
- Analizę stanu spełnienia wymogów ppoż wraz z przygotowaniem koncepcji.
28.01.2020
ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ: w celu oszacowania przedmiotu zamówienia:
- Wykonanie instalacji przyzywowej cyfrowej firmy Schima w Klinikach: Chirurgii oraz Ortopedii
- Uzupełnienie istniejącej instalacji przyzywowej typu Schima o dodatkowe punkty przyzywowe w Klinice Neurologii.
- Uzupełnienie istniejącej instalacji przyzywowej typu ABB o dodatkowe punkty przyzywowe w Klinice Zakaźnej.
10.12.2019
ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ: w celu oszacowania przedmiotu zamówienia - Usługa bieżącego sprzątania placu zewnętrznego i utrzymania terenów zielonych Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku.
29.11.2019
Zapytanie o informację cenową w celu oszacowania przedmiotu zamówienia jakim jest:
1.Wykonanie stopnia wykorzystania resusu dźwigów(urządzeń transportu bliskiego do 25 lat).
2. Wykonanie badania specjalnego dźwigów(urządzeń transportu bliskiego powyżej 25 lat).
3. UTB do 25 lat - 7szt, UTB powyżej 25 lat - 10szt.
29.11.2019
Zapytanie ofertowe o pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn: "Roboty budowlane polegające na przebudowie i modernizacji tarasu spacerowego przy Klinice Onkologii i Hematologii i Klinice Obserwacyjno Zakaźnej oraz przebudowie i modernizacji elewacji pod tarasem"
07.06.2019
Zapytanie o informacje cenową – Opracowanie dostosowania do obowiązujących przepisów Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Kliniczny im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku w zakresie wymogów medycznych, sanitarnych, technicznych , energetycznych, ppoż. oraz przygotowanie Szpitala do świadczenia usług medycznych w ramach nowoczesnych rozwiązań technologicznych.
06.06.2019
Zapytanie o informacje cenową – Dostawa 1 sztuki: Lupa zabiegowa na czepcu nagłownym wraz z oświetleniem
31.05.2019
Zapytanie o informacje cenową – Dostawa aparatu do hemodializy AK98 BIO VERSION lub odpowiedników pozwalających na prowadzenie zabiegów hemodializy
13.05.2019
Zapytanie o informacje cenową – Dostawa, wymiana i uruchomienie baterii akumulatorów zasilacza UPS sieci komputerowej.
15.03.2019
Zapytanie o informacje cenową – dostawa 2 sztuk defibrylatorów
20.02.2019
Zapytanie o informacje cenową – dostawa jednego aparatu do EKG
19.02.2019
Zapytanie o informacje cenową – dostawa 3 sztuk kardiomonitorów do badań klasyfikacyjnych w systemie Triage (E.D).
12.02.2019
Zapytanie o informacje cenową – dostawa 2 sztuk defibrylatorów ZOLL Series R
12.02.2019
Zapytanie o informacje cenową – serwis i licencje MEDOK firmy ELMI
09.01.2019
Zapytanie o informacje cenową – doposażenie stabilizatorów
22.12.2018
Zapytanie o informację cenową - Dostawa i montaż urządzenia do zwalczania Legionelli w ciepłej wodzie użytkowej18.12.2018
Oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2018 i 2019 rok26.10.2018
Zapytanie o informacje cenową - serwis i nadzór autorski oprogramowania CliniNET w UDSK12.10.2018
Zapytanie o informacje cenową - serwis i nadzór autorski oprogramowania CliniNET w UDSK28.09.2018
Zapytanie o informację cenową - Dostawa kompaktowej diatermii chirurgicznej przeznaczonej do wykonania drobnych zabiegów chirurgicznych24.08.2018
Zapytanie o informacje cenową - dostawa i montaż klimatyzatorów28.02.2018
Zapytanie o informacje cenową - wykonanie badań i pomiarów ochrony
przeciwporażeniowej urządzeń i instalacji elektrycznych
15.02.2018
Zapytanie o informacje cenową – nadzór inwestorski
16.02.2018
Zapytanie o informacje cenową - wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej
28.04.2017
Zapytanie o informacje cenową - wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej
13.01.2017

Ogłoszenia o przetargach:

Zobacz Ogłoszenia Archiwalne

 

Uwaga!
W związku z ryzykiem zachorowań na koronawirusa SARS-CoV-2 wprowadza się całkowity zakaz odwiedzin pacjentów. Przy dziecku może przebywać w ramach opieki pielęgnacyjnej całodobowo jedynie rodzic/opiekun dziecka.
UWAGA!
Pacjenci zgłaszający się do SOR-u, NPL-u oraz POZ-u z objawami ostrej infekcji dróg oddechowych (gorączka oraz jeden z objawów:kaszel, duszność, nadmierna potliwość, ból mięśni, zmęczenie), wchodzą wejściem od strony SOR. Pacjenci zgłaszający się do NPL-u, POZ-u lub SOR-u bez objawów infekcji dróg oddechowych lub w celu planowej hospitalizacji w godzinach 07.00 – 18.00 wchodzą wejściem przez poradnie od ul. Żelaznej, w godzinach 18.00 – 07.00 wchodzą głównym wejściem Szpitala i kierują się do rejestracji NPL/POZ lub rejestracji przyjęć planowych.
UWAGA !!!
W związku z zagrożeniem epidemią COVID–19 szpital ogranicza do niezbędnego minimum planowane pobyty w szpitalu w celu: przeprowadzenia diagnostyki oraz zabiegów diagnostycznych, leczniczych i operacyjnych, prowadzenia rehabilitacji leczniczej, świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, stomatologii, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, badań diagnostycznych wykonywanych ambulatoryjnie takich jak: tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, pet, gastroskopia, kolonoskopia, usg oraz badań profilaktycznych i przeprowadzania szczepień.

• W KAŻDYM PRZYPADKU BĘDZIE BRANE POD UWAGĘ RYZYKO DOTYCZĄCE STANU ZDROWIA PACJENTÓW I PRAWDOPODOBIEŃSTWO JEGO POGORSZENIA.
• PACJENTOM KONTYNUUJĄCYM OPIEKĘ W KONKRETNEJ PORADNI SPECJALISTYCZNEJ I WYMAGAJĄCYM OKRESOWEJ KONTROLI BĘDĄ UDZIELANE TELEPORADY TELEFONICZNE W GODZINACH PRACY;
• W SYTUACJI, KIEDY JEST TO NIEZBĘDNE PACJENT ZOSTANIE UMÓWIONY NA KONKRETNĄ GODZINĘ DO LEKARZA;
• PROŚBĘ O PRZEPISANIE LEKÓW DO KONTYNUACJI LECZENIA NALEŻY ZGŁASZAĆ TELEFONICZNIE;
• BEZ WYCHODZENIA Z DOMU MOŻNA TAKŻE SKONTAKTOWAĆ SIĘ TELEFONICZNIE Z LEKARZEM RODZINNYM POZ/LEKARZEM NiŚOP, W CELU UZYSKANIA PORADY LUB RECEPTY NA KONTYNUACJĘ LECZENIA;


Ze względu na Państwa bezpieczeństwo zwracamy się z prośbą o zastosowanie się do w/w zaleceń. Dzięki zdalnemu kontaktowi pacjenta z lekarzem, znacznie ograniczamy możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa.
Uwaga!
W związku z zagrożeniem epidemią COVID–19 szpital zawiesza się do odwołania wykonywanie komercyjnych badań laboratoryjnych.
+