Klinika Pediatrii i Nefrologii poszukuje pracownika na stanowisko lekarza specjalisty do pracy w Pracowni Urodynamiki i Uroterapii

Lekarz w wymiarze 1 etatu

Wymagania:

  • posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza oraz specjalizacji z pediatrii
  • komunikatywność, dobra organizacja pracy
  • umiejętność pracy w zespole
  • możliwość nauki nowych rozwiązań diagnostycznych i terapeutycznych stosowanych w leczeniu zaburzeń mikcji u dzieci 
  • możliwość rozwoju naukowego

Zainteresowane osoby proszone są o przysyłanie CV na adres: sekretariat@udsk.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt +48857450541

Wszystkich kandydatów aplikujących do pracy w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. L. Zamenhofa w Białymstoku prosimy o zapoznanie się z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych,  dołączenia do dokumentów (CV lub listu motywacyjnego) poniższych oświadczeń i zaznaczenie wybranej/nych zgody/zgód. 

Oświadczenia, które należy dołączyć do dokumentów aplikacyjnych (pod CV bądź listem motywacyjnym) możesz pobrać poniżej: