Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Młodzieży z Pododdziałem Pooperacyjnym i Leczenia Bólu poszukuje pracownika na stanowisko pielęgniarki na blok operacyjny

Pielęgniarka w wymiarze 1 etatu – praca w systemie rankowym

Wymagania:

  • posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza

Zainteresowane osoby proszone są o przysyłanie CV na adres: elzbieta.sienkiewicz@udsk.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt +48857450542

Wszystkich kandydatów aplikujących do pracy w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. L. Zamenhofa w Białymstoku prosimy o zapoznanie się z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych,  dołączenia do dokumentów (CV lub listu motywacyjnego) poniższych oświadczeń i zaznaczenie wybranej/nych zgody/zgód. 

Oświadczenia, które należy dołączyć do dokumentów aplikacyjnych (pod CV bądź listem motywacyjnym) możesz pobrać poniżej: