Dział Administracyjno-Gospodarczy UDSK zatrudni kierowcę

Kierowca w wymiarze 1 etatu

Wymagania:

  • prawo jazdy kat. B
  • średnie wykształcenie
  • wysoka kultura osobista

Zainteresowane osoby proszone są o przysyłanie CV na adres: dag@udsk.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt +48 85 74 50 566

Wszystkich kandydatów aplikujących do pracy w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. L. Zamenhofa w Białymstoku prosimy o zapoznanie się z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych,  dołączenia do dokumentów (CV lub listu motywacyjnego) poniższych oświadczeń i zaznaczenie wybranej/nych zgody/zgód. 

Oświadczenia, które należy dołączyć do dokumentów aplikacyjnych (pod CV bądź listem motywacyjnym) możesz pobrać poniżej: