Wyniki badań populacyjnych dotyczące wczesnego wykrywania cukrzycy typ 1u dzieci w grupie wiekowej 1-9 lat

osoba badająca sobie poziom cukru

Szanowni Państwo, drodzy Rodzice naszych Małych Pacjentów.

Wstępne wyniki badań populacyjnych dotyczące wczesnego wykrywania cukrzycy typu 1 dzieci w grupie wiekowej 1-9 lat wykonywane na Podlasiu od 21.04.2023 r.

Przebadano około 2476 dzieci z 7 powiatów. Wyniki szczegółowe dotyczą 2148
z Białegostoku, Łomży, Wasilkowa, Kolna, Hajnówki, Augustowa i Suwałk.

Screening dodatni stanowi 3,22%. Odsetek pacjentów z dwoma i więcej dodatnimi
p/ciałami wyniósł 0,59%.

Zapraszamy do udziału w badaniu, wszystkie informacje znajdziecie Państwo na naszej stronie internatowej: Prewencyjne badanie populacyjne wczesnego wykrywania cukrzycy typu 1 u dzieci w okresie bezobjawowym w województwie podlaskim

Plakat promujący projekt: Wyprzedźmy cukrzycę