Wsparcie Województwa w Kwocie 2 900 000 zł

Dyrektor Szpitala prof. dr hab. Anna Maria Wasilewska odbiera z rąk Marszałka Artura Kosickiego symboliczny czek opiewający na kwotę 2 900 000 zł