Wojewoda Podlaski powołał konsultantów wojewódzkich

Wojewoda Podlaski wraz z powołanymi konsultantami wojewódzkimi z różnych specjalizacji medycyny

24 czerwca w Pałacu Branickich, dziesięciu lekarzy oraz jedna pielęgniarka otrzymało akty powołania na stanowiska konsultantów wojewódzkich z określonych dziedzin medycyny. Są to:

 • prof. dr hab. n. med. Wojciech Marek Dębek – konsultant wojewódzki w dziedzinie chirurgii dziecięcej
 • prof. dr hab. n. med. Artur Tadeusz Bossowski – konsultant wojewódzki w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej
 • prof. dr hab. n. med. Bożena Mikołuć – konsultant wojewódzki w dziedzinie immunologii klinicznej
 • dr n. med. Kornel Semeran – konsultant wojewódzki w dziedzinie kardiologii dziecięcej
 • dr hab. n. med. Piotr Jakubów – konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny paliatywnej
 • dr hab. n. med. Piotr Wieczorek – konsultant wojewódzki w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej
 • prof. dr hab. n. med. Alina Iwona Bakunowicz-Łazarczyk – konsultant wojewódzki w dziedzinie okulistyki
 • dr hab. n. med. Eryk Jacek Latoch – konsultant wojewódzki w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej
 • lek. med. Mateusz Zonenberg – konsultant wojewódzki w dziedzinie otorynolaryngologii dziecięcej
 • dr n. med. Maria Jolanta Piotrowska-Depta – konsultant wojewódzki w dziedzinie pediatrii metabolicznej
 • dr n. o zdr. Urszula Chrzanowska – konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

Konsultanci wojewódzcy wykonują zadania opiniodawcze, doradcze i kontrolne dla organów administracji rządowej, podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, Narodowego Funduszu Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta. Są ciałem doradczym oraz przedstawicielem wojewody w reprezentowanej dziedzinie na terenie województwa