Flaga Polski
Godło Polski

UMOWA NR DOI/SK/85112/6220/5/2022/439

na udzielenie w 2022 roku dotacji celowej na zakupy inwestycyjne ze środków Skarbu Państwa – Ministra Zdrowia

W ramach umowy na dotację zakupiono następującą aparaturę medyczną:

  1. Cyfrowy Aparat RTG z fluoroskopią do Zakładu Diagnostyki Obrazowej

Całkowita wartość zakupionej aparatury – 1 394 513,76 zł.,
w tym:

  • 1 388 377,90 zł. – dotacja z budżetu państwa
  • 6 135,86 zł. – środki własne