Flaga Polski
Godło Polski

UMOWA nr DOI/SK/85112/6220/5/2022/839

na udzielenie w 2022 roku dotacji celowej na zakupy inwestycyjne ze środków Skarbu Państwa – Ministra Zdrowia

W ramach umowy na dotację zakupiono następującą aparaturę medyczną:

  1. Respiratory (8 sztuk) z przeznaczeniem do Klinki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i młodzieży z Pododdziałem Leczenia Bólu / Szpitalny Oddział Ratunkowy
  2. Elektryczna Impedancja Tomograficzna (EIT) z przeznaczeniem do Klinki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i młodzieży z Pododdziałem Leczenia Bólu

Całkowita wartość zakupionej aparatury – 1 798 902,00 zł.,
w tym:

  • 1 790 986,83 zł. – dotacja z budżetu państwa
  • 7 915,17 zł. – środki własne