Flaga Polski
Godło Polski

Umowa nr DOI/SK/85112/6220/5/1034  na udzielenie w 2021 roku dotacji celowej na zakupy inwestycyjne ze środków Skarbu Państwa – Ministra Zdrowia 

W ramach realizacji umowy zakupiono następującą aparaturę medyczną:

  • .Aparat RTG z ramieniem C z przeznaczeniem do Klinki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Blok Operacyjny
  • Aparat RTG z ramieniem C z przeznaczeniem do Klinki Obserwacyjno – Zakaźnej

Całkowita wartość zakupionej aparatury – 1099 080,00 zł.,

w tym: 972 498,94 zł. – dotacja z budżetu państwa 126 581,06 zł. – środki własne