szybki kontakt
tel. +48 85 745 05 00

ODPŁATNE BADANIA DIAGNOSTYCZNE

Informujemy, iż od 04.11.2019 r. Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku będzie wykonywał odpłatne badania diagnostyczne (USG, RTG
i cystouretografię mikcyjną) pacjentom do 18-tego roku życia.

Pacjent zainteresowany wykonaniem płatnego badania diagnostycznego powinien zgłosić się do punktu przyjęć planowych  SOR. Badania RTG i USG są wykonywane od poniedziałku do czwartku w godzinach 15.05 – 20.00 (ostatnie badanie rozpoczyna się o 19.30). Badanie cystouretografii mikcyjnej wykonywane jest pacjentom do 15 roku życia w dniach od poniedziałku do czwartku. Rejestracja telefoniczna na badania w godz. 15:05 – 20:00 pod nr tel. 85 74 50 758.

Pacjent zgłaszający się na badania radiologiczne (RTG, cystouretografię mikcyjną) musi posiadać skierowanie od lekarza. W przypadku USG skierowanie nie jest wymagane.

Po zarejestrowaniu i opłaceniu kwoty za badanie (zgodnie z cennikiem na stronie internetowej UDSK) pacjent udaje się do Zakładu Diagnostyki Obrazowej w celu wykonania badania.

Odpłatne badania laboratoryjne są wykonywane całodobowo w dni powszednie, soboty, niedziele i święta.

Odpłatne badania laboratoryjne dla pacjenta w dni powszednie w godz. 07.30 – 14.00

 1. Pacjent zgłasza się do gabinetu Zabiegowego w celu rejestracji na płatne badanie laboratoryjne (rejestracja pacjenta w programie CLININET).
 2. Gabinet zabiegowy wystawia zlecenie zapłaty, pacjent udaje się do Kasy Szpitala. Po opłaceniu należności powraca do Gabinetu Zabiegowego przedstawiając dowód opłaty.
 3. Pielęgniarka w Gabinecie Zabiegowym pobiera krew do badań.
 4. Pielęgniarka informuje pacjenta o czasie wykonania badań i możliwościach odbioru wyników:
  •  e-wynik dostępny poprzez zalogowanie się na adres rejestracja.udsk.pl po wpisaniu PESELU pacjenta oraz jego hasła (dane podane pacjentowi przez osobę rejestrującą na badanie)
  • odbiór osobisty wyniku w Zakładzie Laboratoryjnej Diagnostyki Pediatrycznej (VII piętro) po przedstawieniu dowodu opłaty oraz dokumentu tożsamości ze zdjęciem lub upoważnieniem do odbioru wyniku.

Odpłatne badania laboratoryjne dla pacjenta od poniedziałku do czwartku w godz. 15.05-20.00

 1. Pacjent zgłasza się do punktu przyjęć planowych SOR w celu rejestracji na płatne badanie laboratoryjne. Rejestratorka rejestruje pacjenta w systemie CLININET.
 2. Rejestratorka wystawia zlecenie do zapłaty.
 3. Pacjent opłaca należność za badanie kartą płatniczą (w punkcie przyjęć planowych SOR) lub gotówką w szatni Szpitala.
 4. Rejestratorka informuje pacjenta o czasie wykonania badań i możliwościach odbioru wyników:
  • e-wynik dostępny poprzez zalogowanie się na adres rejestracja.udsk.pl po wpisaniu PESELU pacjenta oraz jego hasła (dane podane pacjentowi przez osobę rejestrującą na badanie)
  • odbiór osobisty wyniku w Zakładzie Laboratoryjnej Diagnostyki Pediatrycznej (VII piętro) po przedstawieniu dowodu opłaty oraz dokumentu tożsamości ze zdjęciem lub upoważnieniem do odbioru wyniku.
 5. Pacjent udaje się do gabinetu zabiegowego SOR, gdzie po okazaniu dowodu wpłaty pielęgniarka pobiera krew do badań.

Odpłatne badania laboratoryjne dla pacjenta w dni powszednie po godzinie 20.00 oraz soboty, niedziele i święta

 1. Pacjent zgłasza się do SOR-u w celu rejestracji na płatne badanie laboratoryjne. Rejestratorka rejestruje pacjenta w systemie CLININET.
 2. Rejestratorka wystawia zlecenie do zapłaty.
 3. Pacjent opłaca należność gotówką w szatni Szpitala.
 4. Rejestratorka informuje pacjenta o czasie wykonania badań i możliwościach odbioru wyników:
  • e-wynik dostępny poprzez zalogowanie się na adres rejestracja.udsk.pl po wpisaniu PESELU pacjenta oraz jego hasła (dane podane pacjentowi przez osobę rejestrującą na badanie)
  • odbiór osobisty wyniku w Zakładzie Laboratoryjnej Diagnostyki Pediatrycznej (VII piętro) po przedstawieniu dowodu opłaty oraz dokumentu tożsamości ze zdjęciem lub upoważnieniem do odbioru wyniku.
 5. Pacjent udaje się do gabinetu zabiegowego SOR, gdzie po okazaniu dowodu wpłaty pielęgniarka pobiera krew do badań.
Uwaga!
W związku z ryzykiem zachorowań na koronawirusa SARS-CoV-2 wprowadza się całkowity zakaz odwiedzin pacjentów. Przy dziecku może przebywać w ramach opieki pielęgnacyjnej całodobowo jedynie rodzic/opiekun dziecka.
UWAGA!
Pacjenci zgłaszający się do SOR-u, NPL-u oraz POZ-u z objawami ostrej infekcji dróg oddechowych (gorączka oraz jeden z objawów:kaszel, duszność, nadmierna potliwość, ból mięśni, zmęczenie), wchodzą wejściem od strony SOR. Pacjenci zgłaszający się do NPL-u, POZ-u lub SOR-u bez objawów infekcji dróg oddechowych lub w celu planowej hospitalizacji w godzinach 07.00 – 18.00 wchodzą wejściem przez poradnie od ul. Żelaznej, w godzinach 18.00 – 07.00 wchodzą głównym wejściem Szpitala i kierują się do rejestracji NPL/POZ lub rejestracji przyjęć planowych.
UWAGA !!!
W związku z zagrożeniem epidemią COVID–19 szpital ogranicza do niezbędnego minimum planowane pobyty w szpitalu w celu: przeprowadzenia diagnostyki oraz zabiegów diagnostycznych, leczniczych i operacyjnych, prowadzenia rehabilitacji leczniczej, świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, stomatologii, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, badań diagnostycznych wykonywanych ambulatoryjnie takich jak: tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, pet, gastroskopia, kolonoskopia, usg oraz badań profilaktycznych i przeprowadzania szczepień.

• W KAŻDYM PRZYPADKU BĘDZIE BRANE POD UWAGĘ RYZYKO DOTYCZĄCE STANU ZDROWIA PACJENTÓW I PRAWDOPODOBIEŃSTWO JEGO POGORSZENIA.
• PACJENTOM KONTYNUUJĄCYM OPIEKĘ W KONKRETNEJ PORADNI SPECJALISTYCZNEJ I WYMAGAJĄCYM OKRESOWEJ KONTROLI BĘDĄ UDZIELANE TELEPORADY TELEFONICZNE W GODZINACH PRACY;
• W SYTUACJI, KIEDY JEST TO NIEZBĘDNE PACJENT ZOSTANIE UMÓWIONY NA KONKRETNĄ GODZINĘ DO LEKARZA;
• PROŚBĘ O PRZEPISANIE LEKÓW DO KONTYNUACJI LECZENIA NALEŻY ZGŁASZAĆ TELEFONICZNIE;
• BEZ WYCHODZENIA Z DOMU MOŻNA TAKŻE SKONTAKTOWAĆ SIĘ TELEFONICZNIE Z LEKARZEM RODZINNYM POZ/LEKARZEM NiŚOP, W CELU UZYSKANIA PORADY LUB RECEPTY NA KONTYNUACJĘ LECZENIA;


Ze względu na Państwa bezpieczeństwo zwracamy się z prośbą o zastosowanie się do w/w zaleceń. Dzięki zdalnemu kontaktowi pacjenta z lekarzem, znacznie ograniczamy możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa.
Uwaga!
W związku z zagrożeniem epidemią COVID–19 szpital zawiesza się do odwołania wykonywanie komercyjnych badań laboratoryjnych.
+