szybki kontakt
tel. +48 85 745 05 00

ODPŁATNE BADANIA DIAGNOSTYCZNE

Informujemy, iż od 04.11.2019 r. Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku będzie wykonywał odpłatne badania diagnostyczne (USG, RTG
i cystouretografię mikcyjną) pacjentom do 18-tego roku życia.

Pacjent zainteresowany wykonaniem płatnego badania diagnostycznego powinien zgłosić się do punktu przyjęć planowych  SOR. Badania RTG i USG są wykonywane od poniedziałku do czwartku w godzinach 15.05 – 20.00 (ostatnie badanie rozpoczyna się o 19.30). Badanie cystouretografii mikcyjnej wykonywane jest pacjentom do 15 roku życia w dniach od poniedziałku do czwartku. Rejestracja telefoniczna na badania w godz. 15:05 – 20:00 pod nr tel. 85 74 50 758.

Pacjent zgłaszający się na badania radiologiczne (RTG, cystouretografię mikcyjną) musi posiadać skierowanie od lekarza. W przypadku USG skierowanie nie jest wymagane.

Po zarejestrowaniu i opłaceniu kwoty za badanie (zgodnie z cennikiem na stronie internetowej UDSK) pacjent udaje się do Zakładu Diagnostyki Obrazowej w celu wykonania badania.

Odpłatne badania laboratoryjne są wykonywane całodobowo w dni powszednie, soboty, niedziele i święta.

Odpłatne badania laboratoryjne dla pacjenta w dni powszednie w godz. 07.30 – 14.00

 1. Pacjent zgłasza się do gabinetu Zabiegowego w celu rejestracji na płatne badanie laboratoryjne (rejestracja pacjenta w programie CLININET).
 2. Gabinet zabiegowy wystawia zlecenie zapłaty, pacjent udaje się do Kasy Szpitala. Po opłaceniu należności powraca do Gabinetu Zabiegowego przedstawiając dowód opłaty.
 3. Pielęgniarka w Gabinecie Zabiegowym pobiera krew do badań.
 4. Pielęgniarka informuje pacjenta o czasie wykonania badań i możliwościach odbioru wyników:
  •  e-wynik dostępny poprzez zalogowanie się na adres rejestracja.udsk.pl po wpisaniu PESELU pacjenta oraz jego hasła (dane podane pacjentowi przez osobę rejestrującą na badanie)
  • odbiór osobisty wyniku w Zakładzie Laboratoryjnej Diagnostyki Pediatrycznej (VII piętro) po przedstawieniu dowodu opłaty oraz dokumentu tożsamości ze zdjęciem lub upoważnieniem do odbioru wyniku.

Odpłatne badania laboratoryjne dla pacjenta od poniedziałku do czwartku w godz. 15.05-20.00

 1. Pacjent zgłasza się do punktu przyjęć planowych SOR w celu rejestracji na płatne badanie laboratoryjne. Rejestratorka rejestruje pacjenta w systemie CLININET.
 2. Rejestratorka wystawia zlecenie do zapłaty.
 3. Pacjent opłaca należność za badanie kartą płatniczą (w punkcie przyjęć planowych SOR) lub gotówką w szatni Szpitala.
 4. Rejestratorka informuje pacjenta o czasie wykonania badań i możliwościach odbioru wyników:
  • e-wynik dostępny poprzez zalogowanie się na adres rejestracja.udsk.pl po wpisaniu PESELU pacjenta oraz jego hasła (dane podane pacjentowi przez osobę rejestrującą na badanie)
  • odbiór osobisty wyniku w Zakładzie Laboratoryjnej Diagnostyki Pediatrycznej (VII piętro) po przedstawieniu dowodu opłaty oraz dokumentu tożsamości ze zdjęciem lub upoważnieniem do odbioru wyniku.
 5. Pacjent udaje się do gabinetu zabiegowego SOR, gdzie po okazaniu dowodu wpłaty pielęgniarka pobiera krew do badań.

Odpłatne badania laboratoryjne dla pacjenta w dni powszednie po godzinie 20.00 oraz soboty, niedziele i święta

 1. Pacjent zgłasza się do SOR-u w celu rejestracji na płatne badanie laboratoryjne. Rejestratorka rejestruje pacjenta w systemie CLININET.
 2. Rejestratorka wystawia zlecenie do zapłaty.
 3. Pacjent opłaca należność gotówką w szatni Szpitala.
 4. Rejestratorka informuje pacjenta o czasie wykonania badań i możliwościach odbioru wyników:
  • e-wynik dostępny poprzez zalogowanie się na adres rejestracja.udsk.pl po wpisaniu PESELU pacjenta oraz jego hasła (dane podane pacjentowi przez osobę rejestrującą na badanie)
  • odbiór osobisty wyniku w Zakładzie Laboratoryjnej Diagnostyki Pediatrycznej (VII piętro) po przedstawieniu dowodu opłaty oraz dokumentu tożsamości ze zdjęciem lub upoważnieniem do odbioru wyniku.
 5. Pacjent udaje się do gabinetu zabiegowego SOR, gdzie po okazaniu dowodu wpłaty pielęgniarka pobiera krew do badań.