Staże specjalizacje i praktyki

Logo Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

Zarządzenie Nr 58/2021 z 28.10.2020. Dyrektora Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku w sprawie odbywania przez lekarzy w UDSK staży kierunkowych przewidzianych programami specjalizacji lekarskich

Logo Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

Zarządzenie Nr 14/2024 z 16.04.2024 r. Dyrektora Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku w sprawie wykonywania świadczeń w UDSK na zasadach wolontariatu.

Logo Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

Studia specjalizacyjne dla lekarzy i lekarzy dentystów:

http://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/studia-specjalizacyjne-lekarzy/