Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w UDSK

Granatowy napis Policja Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku na białym tle z granatowym logo odznaki policyjnej

15 marca pracownicy naszego Szpitala wzięli udział w szkoleniu, którego tematyką było podniesienie świadomości i kształtowanie pożądanych postaw oraz zachowań w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa.

Przeprowadzili je funkcjonariusze Samodzielnego Pododdział Kontrterrorystyczny Policji oraz Sztab Policji KWP Białystok.

Funkcjonariusze przedstawili potencjalne zagrożenia na terenie UDSK, sposoby reagowania na zamachy przeciwko życiu i zdrowiu, a także na informację o podłożeniu ładunku wybuchowego lub w sytuacji zaistnienia innego zagrożenia. Słuchacze zostali również poinstruowani, w jaki sposób należy komunikować się z trudną lub agresywną osobą.  

Zdjęcie przedstawiające pracowników szpitala uczestniczących w szkoleniu w auli UDSK