szybki kontakt
tel. +48 85 745 05 01

Projekty/Dotacje

UMOWA NR DOI/SK/85112/6220/5/1034

 na udzielenie w 2021 roku dotacji celowej na zakupy inwestycyjne ze środków Skarbu Państwa – Ministra Zdrowia 

 

W ramach umowy na dotację zakupiono następującą aparaturę medyczną:

1.Aparat RTG z ramieniem C z przeznaczeniem do Klinki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Blok Operacyjny

2. Aparat RTG z ramieniem C z przeznaczeniem do Klinki Obserwacyjno – Zakaźnej

 

Całkowita wartość zakupionej aparatury – 1099 080,00 zł.,

w tym:

972 498,94 zł. – dotacja z budżetu państwa

126 581,06 zł. – środki własne

 


Dotacja celowa z budżetu państwa

na realizację w 2021 roku zakupu aparatury i sprzętu medycznego

w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19,

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

 

Całkowitą wartość zadania – 548 204,76 zł. w tym dofinansowanie z budżetu państwa – 100%- 548 204,76 zł.

 

Z otrzymanej dotacji zakupiono w 2021 roku aparaturę medyczną z przeznaczeniem do Kliniki Obserwacyjno-Zakaźnej Dzieci:

1. Aparat echokardiograficzny Philips EPIQ – o wartości 339 120,00 zł.

2. Analizator do pomiaru gazów oddechowych – o wartości 95 857,11 zł.

3. Urządzenie do dezaktywacji i likwidacji szerokiego spektrum mikroorganizmów

w obecności pacjenta – o wartości 113 227,65 zł

NOWE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PACJENTÓW W UDSK W ZWIĄZKU Z COVID-19KLIKNIJ ABY SIĘ ZAPOZNAĆ