Projekt UDSK otrzymał dofinansowanie w kwocie 228 mln zł.

Oficjele wraz z Dyrektor DSK pozują do zdjęcia w trakcie trwania gali z przyznania Funduszu Medycznego o wartości 227 918 167zł

Miło nam poinformować, że w ramach konkursu nr FM-SIS.01.PED.2021 wybrano 14 propozycji projektów strategicznych, dla których możliwe będzie ustanowienie programów inwestycyjnych w celu objęcia dofinansowaniem MZ, pośród wybranych propozycji znalazł się projekt:

  „Poprawa specjalistycznej opieki medycznej dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż. w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku”

Przedmiotem tej inwestycji jest budowa i wyposażenie budynku poradni specjalistycznych z parkingiem podziemnym dla pacjentów, modernizacja i doposażenie Kliniki Rehabilitacji Neurologicznej oraz rehabilitacji dziennej oraz poszerzenie bazy łóżkowej w oddziale, modernizacja i wyposażenie Bloku Operacyjnego, przeniesienie i modernizacja Apteki Szpitalnej z Pracownią Przygotowania Cytostatyków, przeniesienie i modernizacja Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej wraz z nowo powstającą Pracownią Mikrobiologii, wymiana 4 dźwigów, modernizacja elewacji z wymianą stolarki okiennej, wymiana pokrycia dachowego wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej, modernizacja węzła cieplnego, przyłączy wodnych i kanalizacyjnych, przebudowa ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń administracyjnych oraz zagospodarowanie terenu z modernizacją dróg wewnętrznych, zakup sprzętu i aparatury medycznej.

W zakresie realizacji inwestycji została ujęta także modernizacja infrastruktury szpitala, tj. wymiana 4 dźwigów osobowych, które obsługują ośmiokondygnacyjny blok łóżkowy, wymiana pokrycia dachowego na całym kompleksie szpitala, modernizacja węzła cieplnego, przyłączy wodnych i kanalizacyjnych, przebudowa ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń administracyjnych, konserwacja elewacji i stolarki okiennej, wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz zagospodarowanie terenu. Tak szeroki zakres potrzeb wynika z przestarzałej infrastruktury szpitalnej, nie modernizowanej od czasu rozpoczęcia działalności leczniczej w budynku szpitalnym. Jest to uzasadnione działanie mające na celu poprawę stanu technicznego szpitala, który jako jedyny w województwie podlaskim udziela tak kompleksowego leczenia i diagnostyki dzieci do 18 roku życia.

Dzięki realizacji inwestycji nastąpi zwiększenie dostępności do świadczeń ambulatoryjnych, rehabilitacyjnych, diagnostycznych i zabiegowych, które zostały szeroko opisane i wskazane jako cele do osiągnięcia  w Mapie Potrzeb Zdrowotnych na okres 2021 – 2027. Inwestycja zniweluje również długi okres oczekiwania pacjentów na wizytę w poradniach specjalistycznych, diagnostykę laboratoryjną i obrazową, świadczenia rehabilitacyjne dziennie i stacjonarne. Wpłynie pozytywnie na jakość wykonywanych świadczeń medycznych, poprawi komfort dla pacjentów i personelu medycznego UDSK.

  • Wartość inwestycji 228 mln zł
  • Planowany termin rozpoczęcia inwestycji 01.07.2023 r.
  • Planowany termin zakończenia inwestycji 30.06.2027 r.