Projekt dr M. Sawickiej-Żukowskiej oraz lek. A. Krętowskiej-Grunwald otrzymał finansowanie w VI edycji konkursu ONKOGRANTY

Zdjęcie doktor Małgorzaty Sawickiej - Żukowskiej i lekarz Anny Krętowskiej - Grunwald w różowych kitlach lekarskich