Program edukacyjny „Niedrożność dróg oddechowych – Ratujemy i uczymy ratować”

Ratownik prezentuje w jaki sposób należy udrożnić drogi oddechowe przy zakrztuszeniu

W naszym szpitalu realizujemy program edukacyjny „Niedrożność dróg oddechowych – Ratujemy i uczymy ratować”, który powstał z inicjatywy Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego i Konsultantów Wojewódzkich w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Pielęgniarek Pediatrycznych oraz Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii Mazur z siedzibą w Olsztynie. Program edukacyjny jest skierowany do rodziców/opiekunów dzieci hospitalizowanych.

W klinikach UDSK odbywają się szkolenia rodziców i opiekunów w zakresie postępowania w przypadku niedrożności dróg oddechowych spowodowanej ciałem obcym u dziecka.

Tematy poruszane podczas szkolenia:

  • Profilaktyka niedrożności dróg oddechowych u dzieci
  • Rodzaje niedrożności dróg oddechowych
  • Objawy częściowej niedrożności dróg oddechowych
  • Objawy całkowitej niedrożności dróg oddechowych
  • Postępowanie w przypadku częściowej niedrożności dróg oddechowych u dzieci
  • Postępowanie w przypadku całkowitej niedrożności dróg oddechowych u dzieci
  • Postępowanie po incydencie niedrożności dróg oddechowych.

Niedrożność dróg oddechowych spowodowana ciałem obcym stanowi jednak istotną przyczynę przypadkowych zgonów. Dotyczy ona wszystkich grup wiekowych, jednakże najczęściej występuje u mniejszych dzieci oraz starszych osób. Większość przypadków zadławienia ma miejsce w trakcie spożywania posiłku, w związku z tym zwykle odbywa się w obecności świadków, a co za tym idzie może być potencjalnie wyleczona. Osoby, u których doszło do zadławienia na początku zdarzenia są przytomne i reagują. Wczesne podjęcie działań może uratować życie poszkodowanemu.