Prof. Jerzy Konstantynowicz w prezydium Komitetu Rozwoju Człowieka PAN

Profesor Jerzy Konstantynowicz trzymający powołanie do Komitetu Polskiej Akademii Nauk.

W dniu 16 maja 2024 odbyło się w Warszawie posiedzenie inaugurujące nową kadencję Komitetu Rozwoju Człowieka Polskiej Akademii Nauk, w którym znalazło się 30 ekspertów reprezentujących różne dziedziny związane z pediatrią, opieką i prewencją pediatryczną. Jest to jedyna spośród dwunastu komitetów medycznych PAN instytucja zajmująca się obszarem dotyczącym zdrowia dzieci i młodzieży.

Podczas spotkania nominacje i akty powołania wręczył dziekan Wydziału V Nauk Medycznych PAN – członek rzeczywisty PAN – prof. Marek Krawczyk. Przewodniczącym Komitetu został prof. Sergiusz Jóźwiak, kierownik Kliniki Neurologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a jego zastępcą prof. Jerzy Kowalczyk (Uniwersytet Medyczny w Lublinie). Do 3-osobowego Prezydium Komitetu Rozwoju Człowieka PAN na lata 2024 – 2027 wybrano w drodze tajnego głosowania prof. Jerzego Konstantynowicza z naszego Szpitala, a także prof. Małgorzatę Syczewską (była dyrektor Instytutu Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka) oraz prof. Ernesta Kuchara – kierownika Kliniki Kliniki Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym WUM.