Postępowanie konkursowe nr 2/03/2022 z 15.03.2022r. w sprawie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymująca się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych.