Postępowanie konkursowe nr 1/02/2022 z 10.02.2022r. w sprawie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymująca się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych