szybki kontakt
tel. +48 85 745 05 00

PORADNIA ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ

Poradnie Specjalistyczne UDSK w Białymstoku

PORADNIA ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ

telefon : +48 85 74 50 519

Ramowy harmonogram pracy poradni

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 8:00 – 11:00

8:00 – 14:00

10:00 – 14:00

8:00-15:00

 8:00-12:00

Lekarze przyjmujący w poradni:
prof. dr hab. n. med. Maryna Krawczuk-Rybak II onkologia i hematologia dziecięca
dr hab. n. med. Katarzyna Muszyńska-Rosłan II onkologia i hematologia dziecięca,II chemioterapia nowotworów
dr n. med. Łucja Dakowicz II onkologia i hematologia dziecięca
dr n. med. Elżbieta Leszczyńska II onkologia i hematologia dziecięca, II transfuzjologia
dr n. med. Małgorzata Sawicka-Żukowska  II onkologia i hematologia dziecięca
lek.  Marcin Płonowski II onkologia i hematologia dziecięca
lek.  Marta Poznańska II onkologia i hematologia dziecięca
Pielęgniarki:

mgr plg. Aneta Tuleja
Iwona Buchowiec

Uwaga!
W związku z ryzykiem zachorowań na koronawirusa SARS-CoV-2 wprowadza się całkowity zakaz odwiedzin pacjentów. Przy dziecku może przebywać w ramach opieki pielęgnacyjnej całodobowo jedynie rodzic/opiekun dziecka.
UWAGA!
Pacjenci zgłaszający się do SOR-u, NPL-u oraz POZ-u z objawami ostrej infekcji dróg oddechowych (gorączka oraz jeden z objawów:kaszel, duszność, nadmierna potliwość, ból mięśni, zmęczenie), wchodzą wejściem od strony SOR. Pacjenci zgłaszający się do NPL-u, POZ-u lub SOR-u bez objawów infekcji dróg oddechowych lub w celu planowej hospitalizacji w godzinach 07.00 – 18.00 wchodzą wejściem przez poradnie od ul. Żelaznej, w godzinach 18.00 – 07.00 wchodzą głównym wejściem Szpitala i kierują się do rejestracji NPL/POZ lub rejestracji przyjęć planowych.
UWAGA !!!
W związku z zagrożeniem epidemią COVID–19 szpital ogranicza do niezbędnego minimum planowane pobyty w szpitalu w celu: przeprowadzenia diagnostyki oraz zabiegów diagnostycznych, leczniczych i operacyjnych, prowadzenia rehabilitacji leczniczej, świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, stomatologii, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, badań diagnostycznych wykonywanych ambulatoryjnie takich jak: tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, pet, gastroskopia, kolonoskopia, usg oraz badań profilaktycznych i przeprowadzania szczepień.

• W KAŻDYM PRZYPADKU BĘDZIE BRANE POD UWAGĘ RYZYKO DOTYCZĄCE STANU ZDROWIA PACJENTÓW I PRAWDOPODOBIEŃSTWO JEGO POGORSZENIA.
• PACJENTOM KONTYNUUJĄCYM OPIEKĘ W KONKRETNEJ PORADNI SPECJALISTYCZNEJ I WYMAGAJĄCYM OKRESOWEJ KONTROLI BĘDĄ UDZIELANE TELEPORADY TELEFONICZNE W GODZINACH PRACY;
• W SYTUACJI, KIEDY JEST TO NIEZBĘDNE PACJENT ZOSTANIE UMÓWIONY NA KONKRETNĄ GODZINĘ DO LEKARZA;
• PROŚBĘ O PRZEPISANIE LEKÓW DO KONTYNUACJI LECZENIA NALEŻY ZGŁASZAĆ TELEFONICZNIE;
• BEZ WYCHODZENIA Z DOMU MOŻNA TAKŻE SKONTAKTOWAĆ SIĘ TELEFONICZNIE Z LEKARZEM RODZINNYM POZ/LEKARZEM NiŚOP, W CELU UZYSKANIA PORADY LUB RECEPTY NA KONTYNUACJĘ LECZENIA;


Ze względu na Państwa bezpieczeństwo zwracamy się z prośbą o zastosowanie się do w/w zaleceń. Dzięki zdalnemu kontaktowi pacjenta z lekarzem, znacznie ograniczamy możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa.
Uwaga!
W związku z zagrożeniem epidemią COVID–19 szpital zawiesza się do odwołania wykonywanie komercyjnych badań laboratoryjnych.
+