szybki kontakt
tel. +48 85 745 05 00

PORADNIA CHIRURGICZNA

Poradnie Specjalistyczne UDSK w Białymstoku

PORADNIA CHIRURGICZNA

pok. 50029       niski parter

telefon : +48 85 74 50 508

Rejestracja/umawianie wizyt/tel.:
+48 85 74 50 585

e-rejestracja :
Portal_pacjenta

Ramowy harmonogram pracy poradni

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 8:00 – 15:00

 8:00-15:00

 8:00-15:00

8:00-14:00

 8:00 – 18:00

Lekarze przyjmujący w poradni:

prof. dr hab. n. med. Wojciech Dębek spec. chirurg dziecięcy, spec. urolog dziecięcy
dr hab. n. med. Hermanowicz Adam – spec.  chirurg dziecięcy, spec. neurochirurg
dr n. med. Ewa Dzienis-Koronkiewicz spec. chirurg dziecięcy
dr n. med. Ewa Matuszczak spec. chirurg dziecięcy
dr n. med. Marzanna Oksiuta spec. chirurg dziecięcy
lek. Robert Błahuszewski spec. chirurg dziecięcy
lek. Artur Weremijewicz spec. chirurg dziecięcy
lek.  Piotr Owsiejczuk spec. chirurg dziecięcy
Marta Komarowska spec. chirurg dziecięcy

Pielęgniarki:

Renata Karczewska
Ewa Kurnicka

Wskazówki dla rodziców

Każde zarejestrowane uprzednio dziecko otrzymuje pomoc w dniu zgłoszenia się do poradni. Jeśli potrzebna jest pomoc poza godzinami pracy poradni, proszę zgłosić się do chirurga dyżurującego codziennie w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Dokumenty potrzebne do wizyty w Poradni Chirurgicznej dla Dzieci w UDSK: skierowanie (w nagłych przypadkach nie jest wymagane); książeczka zdrowia dziecka, nr PESEL dziecka, pełna dokumentacja medyczna z dotychczasowego leczenia dziecka oraz aktualne wyniki badań.

Nie ma określonych terminów ważności skierowań na leczenie specjalistyczne w poradni czy w szpitalu. Obowiązuje zasada, iż skierowania są ważne do momentu ich realizacji lub tracą ważność w chwili, kiedy ustała przyczyna ich wystawienia.


 

 

Uwaga!
W związku z ryzykiem zachorowań na koronawirusa SARS-CoV-2 wprowadza się całkowity zakaz odwiedzin pacjentów. Przy dziecku może przebywać w ramach opieki pielęgnacyjnej całodobowo jedynie rodzic/opiekun dziecka.
UWAGA!
Pacjenci zgłaszający się do SOR-u, NPL-u oraz POZ-u z objawami ostrej infekcji dróg oddechowych (gorączka oraz jeden z objawów:kaszel, duszność, nadmierna potliwość, ból mięśni, zmęczenie), wchodzą wejściem od strony SOR. Pacjenci zgłaszający się do NPL-u, POZ-u lub SOR-u bez objawów infekcji dróg oddechowych lub w celu planowej hospitalizacji w godzinach 07.00 – 18.00 wchodzą wejściem przez poradnie od ul. Żelaznej, w godzinach 18.00 – 07.00 wchodzą głównym wejściem Szpitala i kierują się do rejestracji NPL/POZ lub rejestracji przyjęć planowych.
UWAGA !!!
W związku z zagrożeniem epidemią COVID–19 szpital ogranicza do niezbędnego minimum planowane pobyty w szpitalu w celu: przeprowadzenia diagnostyki oraz zabiegów diagnostycznych, leczniczych i operacyjnych, prowadzenia rehabilitacji leczniczej, świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, stomatologii, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, badań diagnostycznych wykonywanych ambulatoryjnie takich jak: tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, pet, gastroskopia, kolonoskopia, usg oraz badań profilaktycznych i przeprowadzania szczepień.

• W KAŻDYM PRZYPADKU BĘDZIE BRANE POD UWAGĘ RYZYKO DOTYCZĄCE STANU ZDROWIA PACJENTÓW I PRAWDOPODOBIEŃSTWO JEGO POGORSZENIA.
• PACJENTOM KONTYNUUJĄCYM OPIEKĘ W KONKRETNEJ PORADNI SPECJALISTYCZNEJ I WYMAGAJĄCYM OKRESOWEJ KONTROLI BĘDĄ UDZIELANE TELEPORADY TELEFONICZNE W GODZINACH PRACY;
• W SYTUACJI, KIEDY JEST TO NIEZBĘDNE PACJENT ZOSTANIE UMÓWIONY NA KONKRETNĄ GODZINĘ DO LEKARZA;
• PROŚBĘ O PRZEPISANIE LEKÓW DO KONTYNUACJI LECZENIA NALEŻY ZGŁASZAĆ TELEFONICZNIE;
• BEZ WYCHODZENIA Z DOMU MOŻNA TAKŻE SKONTAKTOWAĆ SIĘ TELEFONICZNIE Z LEKARZEM RODZINNYM POZ/LEKARZEM NiŚOP, W CELU UZYSKANIA PORADY LUB RECEPTY NA KONTYNUACJĘ LECZENIA;


Ze względu na Państwa bezpieczeństwo zwracamy się z prośbą o zastosowanie się do w/w zaleceń. Dzięki zdalnemu kontaktowi pacjenta z lekarzem, znacznie ograniczamy możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa.
Uwaga!
W związku z zagrożeniem epidemią COVID–19 szpital zawiesza się do odwołania wykonywanie komercyjnych badań laboratoryjnych.
+