Projekt nr POIS.09.02.00-00-0092/17

Tekst Fundusze Europejskie oraz ich logo 3 kolorowe gwiazdy na niebieskim tle
Flaga Polski i tekst: Rzeczpospolita Polska
Tekst Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i mapa Unii Europejskiej

„POPRAWA KOMPLEKSOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM W UNIWERSYTECKIM DZIECIĘCYM SZPITALU KLINICZNYM W BIAŁYMSTOKU”

Termin realizacji: do 31.03.2019 r.

Wartość projektu:
Całkowita wartość inwestycji: 11 783 870,94 zł.
z czego środki UE ( Wkład Funduszy Europejskich) : 10 016 290,29 

Cel bezpośredni realizacji projektu to:
Podniesienie jakości diagnostyki, możliwości zabiegowych i opieki pooperacyjnej dzieci – pacjentów Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku oraz  racjonalizacja wykorzystania zasobów infrastruktury jednostki.

Cele ogólne realizacji przedmiotowego projektu to:

 • podniesienie jakości i zwiększenie dostępności do wysokospecjalistycznych i specjalistycznych świadczeń medycznych w zakresie diagnozy, leczenia i opieki nad dzieckiem,
 • zmniejszenie skutków zabiegów  operacyjnych poprzez zastosowanie wysokiej jakości leczenia operacyjnego i skrócenie czasu pobytu w szpitalu i rekonwalescencji,
 • podniesienie jakości życia i zdrowia mieszkańców regionu i innych osób znajdujących się na jego terenie,
 • zapobieganie niepokojącym trendom demograficznym oraz realizacja działań na rzecz zachowania zasobów pracy,
 • rozwój najwyższej jakości specjalistycznej opieki koordynowanej w jednostce o III stopniu referencyjności,
 • zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów i pracowników ochrony zdrowia,
 • podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez rozwój infrastruktury ochrony zdrowia.

Cele ogólne są zgodne z nadrzędnymi dokumentami strategicznymi UE, Polski jak również dokumentami strategii województwa podlaskiego.

Osiągnięcie celu bezpośredniego pozwoli na:

 • zapewnienie wyższych standardów opieki dzieciom i ich opiekunom,
 • poprawa jakości leczenia zabiegowego poprzez unowocześnienie aparatury,
 • uporządkowanie funkcji infrastruktury szpitala, celem sprawniejszej organizacji opieki nad chorym,
 • ułatwienie i poprawę bezpieczeństwa oraz komfortu pracy,
 • podniesienie bezpieczeństwa pacjentów,
 • podniesienie jakości świadczonych wysokospecjalistycznych usług medycznych,
 • podniesienie jakości diagnostyki,
 • zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakażeń szpitalnych,
 • objęcie chorych koordynowaną opieką zdrowotną,
 • skrócenie czasu hospitalizacji,
 • zwiększenie możliwości zabiegowych bloku operacyjnego – wzrost ilości zabiegów, skrócenie czasu zabiegu,
 • poprawę komfortu dzieci i ich rodziców.

Zaplanowano prace modernizacyjne porządkujące funkcje, komunikację wewnętrzną i poprawiające jakość pobytu pacjenta i prace na oddziałach:

 • Klinika Pediatrii i Nefrologii ze Stacją Dializ,
 • Neurologii i Rehabilitacji,
 • Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Uznano, że największy efekt poprawy jakości pobytu i efektywności wykorzystania infrastruktury będzie możliwy do osiągnięcia dzięki następującym działaniom:

 • zmiany funkcjonalne w pomieszczeniach oddziałów szpitalnych zlokalizowanych w bloku A1, AL, AP na piętrze I oraz bloku AP na piętrze IV.
 • reorganizację i usytuowanie Klinika Neurologii i Rehabilitacji, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz poddziału Kliniki Pediatrii i Nefrologii.
 • usytuowanie nowej Pracowni Endoskopii w obrębie pomieszczeń zajmowanych przez Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB NADUŻYĆ W POIŚ 2014-2020