Podziękowania dla UDSK

logo Fundacja dla Dzieci z Cukrzycą

W dniu 02 czerwca odbył się Słodki Dzień Dziecka na Podlasiu zorganizowany przez Fundację dla Dzieci z Cukrzycą. Wydarzenie objęła patronatem Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii UDSK w Białymstoku.

Fundacja dla Dzieci z Cukrzycą jest nieustannie zaangażowana w działania na rzecz dzieci i młodzieży na terenie całej Polski.

podziękowania dla Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii UDSK w Białymstoku