Podsumowanie konkursu Mother and Child Startup Challenge

Współtwórca raportu, na niebieskim tle, w białej ramce czerwone logo szpitala Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L.Zamenhofa w Białymstoku, obok w białej ramce na niebieskim tle raport Mother and Child Startup Challenge Pierwsza Edycja Innowacje w Procesie Opieki nad pacjentką w ciąży. U dołu strony loga twórców raportu: TGR, Instytut Matki i Dziecka, UDSK w Białymstoku, Centrum Medyczne Żelazna, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki. Rekomendacja Rzecznik Praw Pacjenta.