Podsumowanie konkursu Mother and Child Startup Challenge

Współtwórca raportu, na niebieskim tle, w białej ramce czerwone logo szpitala Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L.Zamenhofa w Białymstoku, obok w białej ramce na niebieskim tle raport Mother and Child Startup Challenge Pierwsza Edycja Innowacje w Procesie Opieki nad pacjentką w ciąży. U dołu strony loga twórców raportu: TGR, Instytut Matki i Dziecka, UDSK w Białymstoku, Centrum Medyczne Żelazna, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki. Rekomendacja Rzecznik Praw Pacjenta.

W ramach podsumowania I Edycji Konkursu Mother and Child Startup Challenge, organizatorzy projektu – czyli 5 szpitali publicznych w Polsce – stworzyło jedyny w swoim rodzaju raport: „Innowacje w procesie opieki nad pacjentką w ciąży”, który stanowi podstawę zmian i dobrych praktyk, które mogą zostać wprowadzone, aby zadbać o proces przebiegu ciąży przy użyciu osiągnięć nowych technologii.

Zdaniem Rzecznika Praw Pacjenta Pana Bartłomieja Chmielowca, który przyznał publikacji swoją rekomendację:

„Dokument wskazuje czytelnikom na możliwości diagnostyczne, które jeszcze do niedawna wydawały się nieosiągalne. Z kolei przedstawione przez autorów rekomendacje są niezwykle cenne w kontekście potrzeb pacjentów i proponowanych rozwiązań systemowych. Raport daje też możliwość zapoznania się z niezwykłymi projektami, które imponują wysokim poziomem nowoczesności i dają nadzieję na podniesienie jakości udzielanych w Polsce świadczeń. Z kolei jakość dająca pacjentom poczucie bezpieczeństwa – stanowi integralną część praw pacjenta.”

Jednym z celów Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku, jest dążenie do rozwoju innowacji medycznych, zaś powyższa publikacja stanowi podstawę dialogu z Decydentami Ochrony Zdrowia, dzięki któremu mamy nadzieje, że innowacje zagoszczą w terapii pacjentów na dłużej!

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją -> https://motherandchildstartupchallenge.pl/raport/