Podsumowanie III Edycji Konferencji Naukowej „Dziecko w szpitalnym oddziale ratunkowym”

Doktor Witold Olański podczas prezentacji wykładu

W dniach 17-19 maja 2024 roku w Piszu, w hotelu Joseph Conrad odbyła się Konferencja Naukowa zatytułowana: „Dziecko w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym”. Była to trzecia edycja Konferencji o tym samym tytule, poprzednie odbyły się w latach ubiegłych. Udział  wzięło 150 osób. Większość uczestników stanowili lekarze różnych specjalności, w tym duża grupa lekarzy rezydentów. Lekarze reprezentowali ośrodki medyczne z: Podlasia, Wrocławia, Warszawy, Łomży i Pisza. Ponadto w Konferencji udział wzięli prawnicy, psycholodzy, ratownicy medyczni, pielęgniarki i rejestratorki medyczne.

Organizatorami Konferencji były: Szpitalny Oddział Ratunkowy Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku, Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Białostocki oraz Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku.

Patronat honorowy Konferencji objęli: Prezydent Miasta Białegostoku, Marszałek Województwa Podlaskiego, Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku.

Główni sponsorzy Konferencji to: Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku, Marszałek Województwa Podlaskiego, firmy: Adamed, SUN-Farm, Exeltis, Biameditek  Volvo, Lukanowa Construction, Chorten, Browar Dojlidy.

Konferencja została otwarta przez głównego organizatora, kierownika SOR UDSK      Dr. Witolda Olańskiego. Podkreślono rolę osób jak i instytucji będących patronami honorowymi konferencji oraz wkład firm sponsorujących przedsięwzięcie.

W trakcie trzech dni trwania obrad wygłoszono 25 referatów o bardzo zróżnicowanej tematyce medycznej. Szczególny nacisk położono na aspekty praktyczne w codziennej pracy personelu medycznego, z pacjentami w szpitalnych oddziałach ratunkowych. Każde wystąpienie było wzbogacone prezentacją multimedialną. Uczestnicy zadawali szereg pytań do prelegentów wystąpień. W przerwach wystąpień pokazywano filmy promujące miasto Białystok oraz województwo Podlaskie. Każdy z uczestników otrzymał szereg materiałów drukowanych z: programem, streszczeniami poszczególnych wystąpień i certyfikat potwierdzający udział, oraz materiały promujące miasto Białystok, jak i województwo Podlaskie.

W każdym dniu Konferencji odbywały się aktywności: turystyczne, sportowe (spływ kajakowy, zawody rowerowe, wycieczki piesze po Puszczy Piskiej). Ponadto odbyła się uroczysta kolacja, w trakcie której przeprowadzono licytację obrazu (namalowanego przez rezydentki) na rzecz dzieci leczonych onkologicznie w UDSK oraz wycieczka statkiem po jeziorach mazurskich.

Partnerzy Konferencji: