Podsumowanie Ankiety Pacjenta za I półrocze 2024 r.

Zdjęcie przedstawia kartkę papieru leżącą na stole, na której narysowane są buźki przedstawiające różne smutną minę i szczęśliwą minę

Szanowni Państwo,

minęło pierwsze pół roku prowadzenia w naszym Szpitalu nowej ankiety Pacjenta opracowanej przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Dotychczas łącznie otrzymaliśmy 3279 ankiet. Większość respondentów uważa, że Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im L. Zamenhofa jest godny polecenia. Pozytywne odpowiedzi na to pytanie stanowiły 83%.

Przekazaliście nam Państwo wiele pozytywnych, ciepłych słów – za które serdecznie dziękujemy.

Nie brakowało jednak uwag i wątpliwości co do pobytu w UDSK. Państwa opinie pokazują nam, że  poziom udzielanych przez naszą placówkę świadczeń nie zawsze jest w pełni dla Państwa satysfakcjonujący.  Dlatego rozpoczęliśmy wdrażanie zmian, które jak wierzymy pomogą nam się zmieniać na lepsze:

  • Wszyscy kierownicy klinik oraz Dyrekcja szpitala zapoznają się regularnie z Państwa uwagami, są one omawiane na spotkaniach zespołów/odprawach, a w przypadku firm zewnętrznych przekazywanie Kierownictwu tych jednostek.
  • Organizujemy szkolenia dla Pracowników z zakresu komunikacji czy praw pacjenta.
  • W każdej klinice umieszczone zostały tablice, w których zamieściliśmy dla Państwa praktyczne informacje dotyczące funkcjonowania szpitala.
  • Szpitalny Pełnomocnik Praw Pacjenta cyklicznie monitoruje przestrzeganie Praw Pacjenta w szpitalu i jest dostępny dla Państwa przez cały tydzień (I piętro pokój 6108, tel. 85 74 50 875).
  • W przypadku chęci podzielenia się uwagami lub też pozytywnymi aspektami naszego szpitala zachęcamy do kontaktu z Działem Organizacji i Jakości (I piętro, pokój 6108).

    Mamy świadomość jak wiele pracy jest jeszcze przed nami, niemniej jednak dzięki Państwu chcemy kontynuować wprowadzanie zmian.  

    Dlatego będziemy nieustannie zwracać się do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety na temat jakości opieki w naszym Szpitalu. Chcielibyśmy zmieniać się i wychodzić naprzeciw Państwa oczekiwaniom. Link do ankiety:  ANKIETA