Otrzymane darowizny w 2022 roku

Dwie dłonie ułożone w znak serca

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku na podstawie art. 18 ust. 1e pkt 2 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych informuje, że 2022 roku otrzymał darowizny, określone w art. 18 ust.1e pkt 1 ww. ustawy, przeznaczone na cele ochrony i promocji zdrowia w wysokości 2 845 617,58 zł., w tym darowizny otrzymane od osób prawnych według kryterium określonego w wymienionej ustawie:

Nazwa i adres darczyńcyWartość darowizny w zł.
Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
 02-738 Warszawa ul. Dominikańska 19c
2 153 122,77
Fundacja Urtica Dzieciom
54-613 Wrocław  ul. Krzemieniecka 120
20 450,00
Fundacja KIDS Klub Innowatorów Dziecięcych Szpitali
00-801 Warszawa ul. Chmielna 73
23 627,38
Fundacja Siepomaga
61-842 Poznań ul. Za Bramką 1
161 232,00
Stowarzyszenie KLUB Rotary 15-795 Białystok ul. Palmowa 5094 465,06
Fundacja PRETIUM 50-312 Wrocław ul. St. Żeromskiego 62/217 960,00
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna 00-133 Warszawa  ul. Jana Pawła II 2418 000,00
Fundacja Naszpikowani 15-004 Białystok ul. H. Sienkiewicza 4622 680,00
Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistym Zapaleniem jelita „J-elita”  02-109 Warszawa ul. Ks. Trojdena 416 572,00
Foerdergesellschaft des Lions-Club
 Neheim-Huesten e. NIEMCY  (darowizna pieniężna brak adresu)
22 923,00