Otrzymaliśmy certyfikat „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”!

Grono nagrodzonych osób, trzymających w rękach certyfikaty.