szybki kontakt
tel. +48 85 745 05 00

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Młodzieży z Pododdziałem Pooperacyjnym i Leczenia Bólu

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Młodzieży z Pododdziałem Pooperacyjnym i Leczenia Bólu

Kierownik:
dr hab n med. Piotr Jakubów
e-mail:
tel: 085 7450 754


Zastępca Kierownika Kliniki:
dr n med. Mariola Tałałaj – – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii


Sekretariat: Krystyna Ostaszewska
e-mail: oiom@udsk.pl

Telefony +48 085 7450 549
Faks: +48 085 7450 549

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Intensywnej Terapii :
mgr plg. Joanna Smarżewska – pielęgniarka oddziałowa specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, studia podyplomowe Zarządzanie i Finanse w Ochronie Zdrowia.
Telefon: +48 085 7450 734

Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego:
dr n. o zd. mgr Bianka Sztukowska –  pielęgniarka oddziałowa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.
Telefon: +48 085 7450 881

Pielęgniarki Oddziału Anestezjologii z Pododdziałem Pooperacyjnym:
mgr plg. Dmitruk Ewa – p.o. pielęgniarka oddziałowa, , specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, w trakcie studia mgr.
Telefon: +48 085 7450 925

Dyżurka lekarska :085 7450 7520, 85 7450 5840, 85 7450 899

Dyżurka pielęgniarska : +48 85 7450 753


Ważne: W związku ze specyfiką Oddziału odwiedziny pacjentów mogą odbywać się wyłącznie w wyznaczonych godzinach. Przy łóżku pacjenta może przebywać tylko jedna osoba (rodzic, opiekun).

Godziny odwiedzin: 13:00-14:30 i 16:00-17:00 ( codziennie)

 • Pracownicy Kliniki
 • Poradnie
 • Działalność diagnostyczno-lecznicza

Zespół lekarski:
 • Kierownik dr n med. Mariola Agnieszka Tałałaj – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • Z-ca Kierownika lek. med. Dorota Futera - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • dr n. med. Ilona Bauer – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • dr n. med. Małgorzata Fedosiewicz – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, specjalista  z opieki paliatywnej
 • lek. med. Iwona Grabowska – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • lek. med. Grażyna Kuklo – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • lek. med. Alicja Pogoda – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • lek. med. Marta Protas – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • lek. med. Mirosław Pryzmont – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, specjalista medycyny ratunkowej
 • lek. med. Dorota Luiza Zalewska – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • lek. med. Baka Piotr – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • lek. med. Bożena Wanat-Gąsiorowska - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
Zespół pielęgniarski:

Pielęgniarki Oddziału Intensywnej Terapii

 • mgr pielęg. Joanna Smarżewska – pielęgniarka oddziałowa specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, studia podyplomowe Zarządzanie  i Finanse w Ochronie Zdrowia
 • mgr pielęg. Martyna Żukowska
 • mgr pielęg. Adamska Marta- specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, w trakcie specjalizacji z dziedziny pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr pielęg. Gryk Irena- specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • mgr pielęg. Jakoniuk Joanna- w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • mgr pielęg. Kondraciuk Monika- w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • mgr pielęg. Malinowska- Kopeć Justyna- specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr pielęg. Krzywiec Ewa- specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, w trakcie specjalizacji z dziedziny pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr pielęg. Olechno Ewa- w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • mgr pielęg. Piśmienna Agnieszka- specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • mgr pielęg. Stryjewska Marianna- specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • mgr pielęg. Szczepura Marta- w trakcie specjalizacji z dziedziny anestezjologii i ingresywnej opieki
 • Licencjat pielęg. Hołownia Agnieszka- specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • mgr pielęg. Januszewska Mirosława- specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • mgr pielęg. Kieda Irena- specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • mgr pielęg. Krystosiak Dorota- specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • Licencjat pielęg. Łata Danuta- specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • Licencjat pielęg. Pilczuk Iwona- specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • Licencjat pielęg. Pietrasiak Ewa- specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki- w trakcie studia magisterskie
 • mgr pielęg. Zadykowicz Edyta- specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • Pielęg. Małaszkiewicz Mariola- specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • Pielęg. Ostrowiecka Anna- specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

Pielęgniarki Oddziału Anestezjologii z Pododdziałem Pooperacyjnym

 • Licencjat pielęg. Dmitruk Ewa – p.o. pielęgniarka oddziałowa,  specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, w trakcie studia mgr.
 • Pielęg. Katarzyna Zabłocka – z-ca plg oddziałowej, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • mgr pielęg. Elżbieta Kulesza - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • mgr pielęg. Joanna Bujnarowska - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • mgr pielęg.Anna Busłowska - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • mgr pielęg. Maria Jolanta Bójko - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • mgr pielęg. Edyta Czuja - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • mgr pielęg. Anita Fiedorowicz - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • mgr pielęg. Elżbieta Gruszewska - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • mgr pielęg. Izabela Lebiedzińska - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • mgr pielęg. Katarzyna Nierodzik - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • mgr pielęg. Ewelina Mariańska - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • mgr pielęg. Anna Pogorzelska w trakcie specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
 • mgr pielęg. Emilia Korończuk
 • Licencjat pielęg. Wioletta Grabowska - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki opieki
 • Licencjat pielęg. Małgorzata Kelus - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, w trakcie studia magisterskie
 • Licencjat pielęg. Marta Skowrońska -  specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • Licencjat pielęg. Joanna Sokołowska - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, w trakcie studia magisterskie
 • Licencjat pielęg. mgr Małgorzata Szymaniuk - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, w trakcie studia magisterskie
 • Licencjat pielęg. Joanna Szyszko - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, w trakcie studia magisterskie
 • Licencjat pielęg. Marzanna Waśkiewicz - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • Licencjat pielęg. mgr Packiewicz Monika, w trakcie studia magisterskie
 • Licencjat pielęg. Paulina Żukowska, w trakcie studia magisterskie
 • Licencjat pielęg. Maksimiuk Izabela, w trakcie studia magisterskie
 • Licencjat Pielęg. Mróz Marta, w trakcie studia magisterskie
 • Licencjat pielęg. Joanna Supińska
 • Pielęg. Barbara Szczawińska - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Pielęg. Katarzyna Makarewicz
 • Pielęg. Paulina Bakier mgr zdrowia publicznego
 • Pielęg. Akimowicz Magdalena
 • Pielęg. Albińska Milena
 • Pielęg. Jabłońska Paulina
 • Pielęg. Jurczuk Anna
 • Pielęg. Szuhalska Joanna
 • Pielęg. Żukowska Paulina

Pielęgniarki Bloku Operacyjnego

 • Dr nauk o zdrowiu Misiak Bianka - pielęgniarka oddziałowa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego  i intensywnej opieki
 • Licencjat pielęg. Milewska Dorota – z-ca pielęgniarki oddziałowej, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego
 • mgr pielęg. Czołpińska Anna - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego
 • mgr pielęg. Dąbrowska Barbara - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego
 • mgr pielęg. Iwaniuk Patrycja- specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego
 • mgr pielęg. Wawrzeniuk Joanna - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego
 • mgr pielęg. Żarska Dorota - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego
 • mgr pielęg. Skalska - Bajda Monika - w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego
 • mgr pielęg. Krysiuk Ewa
 • mgr pielęg. Papierz Weronika
 • Licencjat pielęg. Chańko Iwona - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego
 • Licencjat pielęg. Marciszewska Urszula - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, w trakcie studiów magisterskich (pielęgniarstwo II stopnia)
 • Licencjat pielęg. Pasikowska Małgorzata - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, w trakcie studiów magisterskich (pielęgniarstwo II stopnia)
 • Licencjat pielęg. Selwestruk Iwona - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, w trakcie studiów magisterskich (pielęgniarstwo II stopnia)
 • Licencjat pielęg. Sztrom Marta - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, w trakcie studiów magisterskich (pielęgniarstwo II stopnia)
 • Licencjat pielęg. Wołosewicz Małgorzata - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego
 • Licencjat pielęg. Ćwiek – Płońska Magda
 • Pielęg. Pomian Agnieszka - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego
 • Pielęg. Skutnik Katarzyna - - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego
 • Pielęg. Drewnowska - Tokajuk Kamila - - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego

Poradnia Anestezjologiczna

strona poradni: https://udsk.pl/poradnie-specjalistyczne/8209-2/

rejestracja pacjentów od poniedziałku do piątku w godz. 07.30 - 15.00 

tel.: +48 85 74 50 690, 85 74 50 502

e-Rejestracja

W strukturze Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii funkcjonują:

Oddział Intensywnej Terapii składa się z dwunastu w pełni wyposażonych stanowisk intensywnej terapii z możliwością zwiększenia tej liczby o kolejne cztery. Od 01.03.2008 r. to jedyny w Białymstoku i w województwie podlaskim oddział zapewniający pełnoprofilową i wysokospecjalistyczną opiekę w zakresie intensywnej terapii noworodków i dzieci do ukończenia 18 roku życia. Oddział pracuje codziennie w trybie ostrego dyżuru, a w nim specjaliści z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii oraz pielęgniarki specjalizujące się w intensywnej opiece.

Oddział Anestezjologii z Pododdziałem Pooperacyjnym jest jednostką, wyposażoną w najnowocześniejszy sprzęt, służący do przeprowadzania w sposób bezpieczny specjalistycznych zabiegów w znieczuleniu ogólnym oraz regionalnym. Nasz personel pracuje w 8, w pełni wyposażonych stanowiskach anestezjologicznych na Bloku Operacyjnym i poza nim. Wykonujemy znieczulenia dzieci do operacji wszystkim klinikom zabiegowym naszego szpitala, a także do zabiegów stomatologicznych, do badań diagnostycznych takich jak: KT, NMR, badania endoskopowe oraz do krótkich, ale przykrych i bolesnych zabiegów diagnostyczno – leczniczych.

W bezpośredniej łączności z Blokiem Operacyjnym funkcjonuje Pododdział Pooperacyjny, gdzie na 12 stanowiskach sprawowany jest nadzór nad dziećmi bezpośrednio po zabiegach. Wybudzanie przebiega łagodnie, jest rozłożone w czasie, bez konieczności ingerencji farmakologicznej w celu przywrócenia pełnej wydolności funkcji życiowych. W pełni wyposażony oddział jest nie tylko spełnieniem wymogów i standardów nowoczesnych bloków operacyjnych, ale także ułatwia organizację pracy i znacznie obniża koszty pobytu pacjenta na bloku operacyjnym.

Blok Operacyjny składa się z  5 sal operacyjnych, w których wykonywane są zabiegi w trybie planowym oraz nagłym z zakresu chirurgii, neurochirurgii, laryngologii, ortopedii i okulistyki. Aktualnie przeprowadza się ok. 350 zabiegów miesięcznie. Personel bloku operacyjnego zabezpiecza 24 – godzinną ciągłość pracy tej jednostki. Każda sala operacyjna wyposażona jest w klimatyzację. Wyposażenie sal operacyjnych pozwala na wykonywa-nie pełnego wachlarza zabiegów chirurgicznych, ortopedycznych, laryngologicznych i okulistycznych. Blok dysponuje możliwością diagnostyki i leczenia laparoskopowego. Sale operacyjne są również miejscem kształcenia studentów, lekarzy i pielęgniarek specjalizujących się w swoich dyscyplinach zawodowych.

NOWE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PACJENTÓW W UDSK W ZWIĄZKU Z COVID-19KLIKNIJ ABY SIĘ ZAPOZNAĆ