szybki kontakt
tel. +48 85 745 05 00

NOWE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PACJENTÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

W związku z epidemią COVID–19 Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny
im. L. Zamenhofa w Białymstoku wprowadza nowe zasady obowiązujące pacjentów zgłaszających się do poradni specjalistycznych/POZ/NŚOZ lub do szpitala.

 1. Wszyscy pacjenci oraz rodzice/opiekunowie na terenie szpitala mają obowiązek noszenia masek; wybierając się do szpitala celem hospitalizacji należy zaopatrzyć się w odpowiednią ilość masek.
 2. Z dzieckiem do poradni/szpitala wchodzi tylko jeden rodzic/opiekun
 3. Pacjentom POZ/NŚOZ lub kontynuującym opiekę w konkretnej poradni specjalistycznej
  i wymagającym okresowej kontroli mogą być udzielane teleporady w godzinach pracy poradni; w sytuacji, kiedy jest to niezbędne pacjent zostanie umówiony na konkretną godzinę do lekarza; prośbę o przepisanie leków do kontynuacji leczenia należy zgłaszać telefonicznie;
 4. Pacjenci na teren szpitala są wpuszczani po przeprowadzeniu wywiadu i zmierzeniu temperatury przez osoby do tego wyznaczone.
 5. Pacjenci zgłaszający się do gabinetu POZ, na badania diagnostyczne lub w celu planowej hospitalizacji w godzinach 07.00 – 18.00 wchodzą do szpitala wejściem od ul. Żelaznej, natomiast w godzinach 18.00 – 07.00 oraz w weekendy Wejściem Głównym do Szpitala
  i kierują się do rejestracji POZ, na badanie lub do rejestracji przyjęć planowych, zlokalizowanej w SOR.
 6. Pacjenci zgłaszający się do Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej wchodzą Wejściem  Głównym do Szpitala, po wcześniej przeprowadzonym wywiadzie (przez znajdujący się przy wejściu domofon – przycisk NŚOZ).
 7. Pacjenci zgłaszający się z objawami infekcji (gorączka, kaszel, duszność, nadmierna potliwość, ból mięśni itp.), ze skierowaniem do szpitala lub z powodu urazu, czy innego nagłego zdarzenia powinni kierować się na SOR, gdzie przeprowadzony zostanie wywiad
  i podjęte dalsze działania.
 8. Obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin. Przy dziecku może przebywać w ramach opieki pielęgnacyjnej całodobowo jedynie rodzic/opiekun dziecka.
 9. Przesyłkę dla hospitalizowanego dziecka można przekazać w Portierni (w godz. 07.00 – 18.00 wejściem przez Poradnie od ul. Żelaznej)
NOWE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PACJENTÓW W UDSK W ZWIĄZKU Z COVID-19KLIKNIJ ABY SIĘ ZAPOZNAĆ