Nowe łóżka dla rodziców pacjentów UDSK

Dwie pielęganirki stojące obok otrzymanego fotela dla rodziców