Nowe fotele do pobierania krwi

Zielony fotel do pobierania krwi stojący w gabinecie zabiegowym Kliniki Pediatrii i Nefrologii