Nowe doposażenie klinik UDSK

Zdjęcie przedstawia pielęgniarkę siedzącą przy aparacie USG i nowej kozetce