Nowe doposażenie klinik UDSK

Zdjęcie przedstawia pielęgniarkę siedzącą przy aparacie USG i nowej kozetce

Nasz szpital zakupił 8 nowych kozetek dla pacjentów. Zakup nowego sprzętu możliwy był dzięki darowiźnie otrzymanej od firmy Kombinat Budowlany.

Nowe kozetki zostały przekazanie do:

  • Kliniki Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii, Żywienia, Alergologii i Pulmonologii – 4 sztuki
  • Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej – 2 sztuki
  • Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej – 2 sztuki

Za otrzymane wsparcie serdecznie dziękujemy!