Nominacja UDSK w Białymstoku do tytułu Symbol Nowoczesnej Opieki Medycznej 2023

Na niebieskim tle 13-a edycja, 3 loga Symbol 2023, Euro Symbol 2023, Eko Symbol 2023.