szybki kontakt
tel. +48 85 745 05 01

Staże kierunkowe, specjalizacje, szkolenia

  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
ogłasza nabór na

bezpłatny kurs kwalifikacyjny
w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego
dla pielęgniarek

organizowany w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM”

ogłoszenie o kursie kwalifikacyjnym
zał. 1_ formularz zgłoszeniowy
zał. 2_oświadczenie dane osobowe 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
ogłasza nabór na

bezpłatny kurs specjalistyczny
OPIEKA PIELĘGNIARSKA NAD CHORYMI DOROSŁYMI W LECZENIU SYSTEMOWYM NOWOTWORÓW
dla pielęgniarek i położnych

organizowany w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM”

ogłoszenie o kursie specjalistycznym
zał. 1_ formularz zgłoszeniowy
zał. 2_oświadczenie dane osobowe  

 

___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
logo UDSKZarządzenie Nr 62/2020 z 23.09.2020. Dyrektora Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku w sprawie odbywania przez lekarzy w UDSK staży kierunkowych przewidzianych programami specjalizacji lekarskich

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 62/2020

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 62/2020

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
logo UDSK
Zarządzenie nr 63/2020 z 23.09.2020. Dyrektora Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku dotyczące odbywania w UDSK staży kierunkowych przez lekarzy szkolących się w dziedzinie MEDYCYNY RODZINNEJ

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 63/2020 – Porozumienie o staże kierunkowe w UDSK 

Informacje  w sprawie realizacji stażu z pediatrii w ramach specjalizacji z MEDYCYNY RODZINNEJ w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. L. Zamenhofa w Białymstoku

 1. Nabór na staże kierunkowe odbywa się dwa razy w roku. Do końca grudnia na staże od stycznia do czerwca przyszłego roku, a do końca czerwca na okres od lipca do grudnia tego roku.
 2. NZOZ/Por. Lekarza POZ wypełnia porozumienie (dostępne na stronie internetowej UDSK), podpisuje i składa do sekretariatu UDSK.
 3. Od stycznia 2018 r. każdy Rezydent medycyny rodzinnej, który chciałby odbyć staż
  z pediatrii w UDSK zgłasza się do sekretariatu UDSK w celu podpisania skierowania na staż (dostępne na stronie internetowej UDSK).
 4. Stażysta zgłasza się do Koordynatora szkolenia, który wyznacza opiekuna stażu. Opiekun stażu będzie odpowiedzialny za realizację programu oraz zaliczenie stażu w każdej Klinice.
 5. Harmonogram staży z pediatrii dla medycyny rodzinnej (musi być realizowany kompleksowo przez 21 tyg):
 • Klinika Pediatrii i Nefrologii
 • Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii
 • Klinika Pediatrii, Reumatologii, Immunologii i Chorób Metabolicznych Kości
 • Klinika Onkologii i Hematologii
 • Klinika Obserwacyjno-Zakaźna
 • Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii, Żywienia i Alergologii z Pododdziałem Pulmonologii

Rezydent ustala termin odbycia stażu w wybranej Klinice.

 1. Po zaliczeniu wszystkich staży, Lekarz zgłasza się do Koordynatora w celu ustalenia terminu zaliczenia końcowego (15 czerwiec lub 15 grudnia). Po uzyskaniu pozytywnej oceny, Koordynator wypełnia KARTĘ ZALICZENIA, którą należy złożyć w sekretariacie UDSK oraz wypełnia Kartę szkolenia specjalizacyjnego.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

logo UDSK
Zarządzenie Nr 67/2020 z 20.10.2020. Dyrektora Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku w sprawie wykonywania świadczeń w UDSK na zasadach wolontariatu.

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 67/2020

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 67/2020

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 67/2020

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Studia specjalizacyjne dla lekarzy i lekarzy dentystów:

http://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/studia-specjalizacyjne-lekarzy/

 

NOWE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PACJENTÓW W UDSK W ZWIĄZKU Z COVID-19KLIKNIJ ABY SIĘ ZAPOZNAĆ