szybki kontakt
tel. +48 85 745 05 00

Staże kierunkowe, specjalizacje, szkolenia

  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
ogłasza nabór na

bezpłatny kurs kwalifikacyjny
w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego
dla pielęgniarek

organizowany w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM”

ogłoszenie o kursie kwalifikacyjnym
zał. 1_ formularz zgłoszeniowy
zał. 2_oświadczenie dane osobowe 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
ogłasza nabór na

bezpłatny kurs specjalistyczny
OPIEKA PIELĘGNIARSKA NAD CHORYMI DOROSŁYMI W LECZENIU SYSTEMOWYM NOWOTWORÓW
dla pielęgniarek i położnych

organizowany w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM”

ogłoszenie o kursie specjalistycznym
zał. 1_ formularz zgłoszeniowy
zał. 2_oświadczenie dane osobowe  

 

___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
logo UDSKZarządzenie Nr 67/2019 z 07.08.2019. Dyrektora Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku w sprawie odbywania przez lekarzy w UDSK staży kierunkowych przewidzianych programami specjalizacji lekarskich

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 67/2018

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
logo UDSK
Zarządzenie nr 76/2019 z 29.08.2019. Dyrektora Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku dotyczące odbywania w UDSK staży kierunkowych przez lekarzy szkolących się w dziedzinie MEDYCYNY RODZINNEJ

Treść zarządzenia

Porozumienie o staże kierunkowe w UDSK dziedzinie medycyny od 29.08.2019

Skierowanie na staż kierunkowy lekarza od 01.09.2019

Informacje  w sprawie realizacji stażu z pediatrii w ramach specjalizacji z MEDYCYNY RODZINNEJ w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. L. Zamenhofaw Białymstoku

 1. Nabór na staże kierunkowe odbywa się dwa razy w roku. Do końca grudnia na staże od stycznia do czerwca przyszłego roku, a do końca czerwca na okres od lipca do grudnia tego roku.
 2. NZOZ/Por. Lekarza POZ wypełnia porozumienie (dostępne na stronie internetowej UDSK), podpisuje i składa do sekretariatu UDSK.
 3. Od stycznia 2018 r. każdy Rezydent medycyny rodzinnej, który chciałby odbyć staż
  z pediatrii w UDSK zgłasza się do sekretariatu UDSK w celu podpisania skierowania na staż (dostępne na stronie internetowej UDSK). Pracownik sekretariatu informuje lekarza o zasadach odbywania stażu i wydaje KARTĘ ZALICZENIA STAŻU.
 4. Stażysta zostaje skierowany do Koordynatora szkolenia, który wyznacza opiekuna stażu. Opiekun stażu będzie odpowiedzialny za realizację programu oraz zaliczenie stażu w każdej Klinice.
 5. Harmonogram staży z pediatrii dla medycyny rodzinnej (musi być realizowany kompleksowo przez 21 tyg):
 • Klinika Pediatrii i Nefrologii- 7 tyg.
 • Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii – 4 tyg.
 • Klinika Pediatrii, Reumatologii, Immunologii i Chorób Metabolicznych Kości – 2 tyg.
 • Klinika Onkologii i Hematologii – 3 tyg.
 • Klinika Obserwacyjno-Zakaźna – 3 tyg.
 • Klinika Pediatrii, Chorób Płuc i Gruźlicy – 2 tyg.

Rezydent ustala terminy odbycia staży w poszczególnych Klinikach.

 1. Po zaliczeniu wszystkich staży, Lekarz zgłasza się do Koordynatora w celu ustalenia terminu zaliczenia końcowego (15 czerwiec lub 15 grudnia). Po uzyskaniu pozytywnej oceny, Koordynator wypełnia KARTĘ ZALICZENIA, którą należy złożyć w sekretariacie UDSK oraz wypełnia Kartę szkolenia specjalizacyjnego.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Studia specjalizacyjne dla lekarzy i lekarzy dentystów:

http://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/studia-specjalizacyjne-lekarzy/

 

NOWE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PACJENTÓW W UDSK W ZWIĄZKU Z COVID-19KLIKNIJ ABY SIĘ ZAPOZNAĆ